Công ty niêm yết

DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Chi tiết
Nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng công ty trở thành một trong những công ty Dược phẩm quốc gia phát triển vững mạnh toàn diện, nổi bật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu và trang thiết bị, dụng cụ y tế. Tăng trưởng hàng năm 20% doanh thu, 50% lợi nhuận sau thuế
Cập nhật lúc 14:47 Thứ 4, 

Lịch sử hình thành:

 

  • Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Cửu Long được thành lập năm 1976
  • Năm 1992, sau khi tỉnh Cửu Long tách thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, công ty đổi tên thành Công ty Dược và Vật tư y tế Cửu Long.
  • Tháng 08/2004, Công ty được cổ phần hóa và chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 1/1/2005 với tên  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG (PHARIMEXCO)
  • Ngày 17/9/2008 cổ phiếu DCL chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Ngành nghề kinh doanh:

 

  • Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp: dược phẩm, capsule, các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại dược phẩm bào chế khác. 
  • Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược.
  • Nuôi trồng các loai dược liệu làm thuốc
  • Kinh doanh và thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Sang Ông Nguyễn Văn Sang 44 Đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt 49 1993 - 1996: Thư ký tại Mekong Corporation - 1996 - 2007: Phụ trách Phòng Mua hà...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Dương Thị Minh Nguyệt Bà Dương Thị Minh Nguyệt  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Thế Cao Ông Đỗ Thế Cao  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Kiều Hữu Dũng Ông Kiều Hữu Dũng  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Nguyễn Thị Ngọc Ly Bà Nguyễn Thị Ngọc Ly  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Sang Ông Nguyễn Văn Sang 44 Đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Chi tiết...
Phó TGĐ Sản xuất Ông Lưu Quế Minh Ông Lưu Quế Minh   Từ ngày 11 tháng 01 năm 2013 đến ngày 13 tháng 03 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Bá Thế Ông Nguyễn Bá Thế  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trịnh Quốc Khánh Ông Trịnh Quốc Khánh 37 Từ ngày 29 tháng 04 năm 2014 đến ngày 12 tháng 03 năm 2016 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Ông Trịnh Quốc Khánh Ông Trịnh Quốc Khánh 37 Từ ngày 29 tháng 04 năm 2014 đến ngày 12 tháng 03 năm 2016 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Huệ Nga Bà Trần Huệ Nga  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Phí Xuân Trường Ông Phí Xuân Trường  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Thị Minh Hoài Bà Vũ Thị Minh Hoài  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phan Thị Hoà Bà Phan Thị Hoà  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Nguyễn Ngọc Bích Ly Bà Nguyễn Ngọc Bích Ly  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty