Công ty niêm yết

DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Chi tiết

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây được thành lập năm 1965. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là: Sản xuất, Kinh doanh, Xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, hoá chất nguyên liệu làm thuốc, dược liệu và trang thiết bị dụng cụ y tế. Với kinh nghiệm 50 năm trưởng thành, HATAPHAR luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu nộp ngân sách đề ra.

 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây được thành lập năm 1965. Năm 1985, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây sáp nhập với Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược liệu Hòa Bình thành Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình.
 • Năm 1991, Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình chia thành Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược phẩm Hòa Bình.
 • Năm 2000, Công ty Dược phẩm Hà Tây được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây theo quyết định số 1911/QĐ-UB ngày 21/12/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, vốn điều lệ 8.410.800.000 đồng.
 • Từ khi cổ phần hóa đến nay công ty đã có 3 lần tăng vốn điều lệ. Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000015 đăng ký lần đầu ngày 10/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 08/04/2008, vốn điều lệ của công ty tăng lên 41.226.020.000 đồng.
 • Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/03/2011, Công ty tăng vốn điều lệ thêm 13.354.800.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu. Kết thúc đợt phát hành vốn điều lệ của Công ty tăng lên 54.580.820.000 đồng.
 • Theo phương án phân phối lợi nhuận, ngày 06/06/2011, Công ty Tăng vốn điều lệ thêm 8.245.200.000 đồng. Kết thúc đợt phát hành vốn điều lệ Công ty tăng lên: 62.826.020.000 đồng.
 • Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế
 • Xuất nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế
 • Mua bán hóa chất và hóa chất xét nghiệm (Trừ loại hóa chất nhà nước cấm)
 • Kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế
 • Kinh doanh bất động sảm, dịch vụ nhà đất
 • Kinh doanh siêu thị, dịch vụ nhà ở, văn phòng
 • Dậy nghề
 • Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Văn Lớ Ông Lê Văn Lớ 68 Từ tháng 03 năm 1993 đến tháng 12 năm 2000 : Giám Đốc Công ty Dược phẩm Hà Tây
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lê Anh Trung Ông Lê Anh Trung 42 01/2000-11/2002: Công tác tại sở y tế Hà Tây - nhân viên 12/2002-07/2008: Công t...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Lê Việt Linh Bà Lê Việt Linh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Văn Tuế Ông Hoàng Văn Tuế 55 Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 08 năm 2011 : Trưởng ban kiểm soát
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Xuân Thắng Ông Lê Xuân Thắng 46 Từ tháng 05 năm 2003 đến tháng 02 năm 2004 : Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Bá Lai Ông Nguyễn Bá Lai 50 Từ tháng 04 năm 2005 đến tháng 12 năm 2005 : Quản đốc phân xưởng thuốc viên
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Cảnh Thắng Ông Nguyễn Cảnh Thắng 43 • Từ năm 2000 - 2010: Công ty CP phát triển đô thị từ liêm • Từ năm 2010 -8/ 20...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Xuân Thắng Ông Lê Xuân Thắng 46 Từ tháng 05 năm 2003 đến tháng 02 năm 2004 : Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Lê Việt Linh Bà Lê Việt Linh  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Anh Trung Ông Lê Anh Trung 42 01/2000-11/2002: Công tác tại sở y tế Hà Tây - nhân viên 12/2002-07/2008: Công t...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hoàng Trọng Nguyên Ông Hoàng Trọng Nguyên 40 Từ năm 2016 đến 20/03/2017 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Bá Lai Ông Nguyễn Bá Lai 50 Từ tháng 04 năm 2005 đến tháng 12 năm 2005 : Quản đốc phân xưởng thuốc viên
Chi tiết...
Giám đốc Dự án Ông Nguyễn Cảnh Thắng Ông Nguyễn Cảnh Thắng 43 • Từ năm 2000 - 2010: Công ty CP phát triển đô thị từ liêm • Từ năm 2010 -8/ 20...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Hoàng Văn Tuế Ông Hoàng Văn Tuế 55 Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 08 năm 2011 : Trưởng ban kiểm soát
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Ngô Văn Chinh Ông Ngô Văn Chinh 57 Từ tháng 08 năm 2011 đến nay : Trưởng ban kiểm soát
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đặng Đình Dự Ông Đặng Đình Dự 56 Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 : Trưởng phòng Kiểm nghiệm Công ty cổ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Hà Đệ Ông Nguyễn Hà Đệ  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty