Công ty niêm yết

CTC Công ty cổ phần Gia Lai CTC
Chi tiết

Công ty Cổ phần Văn hóa - du lịch Gia Lai tiền thân là Công ty Điện ảnh Gia Lai được thành lập từ năm 1975. Tháng 12/2013 để mở rộng dịch vụ kinh doanh công ty đổi tên thành Công ty Văn hóa - du lịch Gia Lai và đến tháng 04/2012 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Gia Lai CTC. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ khách sạn, nhà hàng; dịch vụ văn hóa vui chơi; phát hành sách văn hóa phẩm; cho thuê mặt bằng kinh doanh...

 • Công ty Cổ phần Văn Hóa – Du Lịch Gia Lai là một trong những công ty phát hành sách hàng đầu của Việt Nam. Tiền thân là Công ty Điện ảnh Gia Lai được thành lập từ năm 1975 với các chức năng kinh doanh: phát hành phim, chiếu bóng, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí.
 • Tháng 12/1999, sau khi sát nhập với Công ty Văn hóa Tổng hợp, Công ty đổi tên thành Công ty Điện ảnh – Văn hoá Tổng hợp Gia Lai, mở rộng thêm chức năng kinh doanh phát hành sách và xuất bản phẩm.
 • Tháng 12/2003 để mở rộng dịch vụ kinh doanh Công ty đổi tên thành Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai.
 • Ngày 02/12/2004 thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, UBND Tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 1506/QĐ-CT về việc chuyển Công ty Văn hóa – Du lịch Gia Lai thành công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai chính thức đi vào hoạt động ngày 28/12/2004. Tháng 05/2006, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 • Ngày 08/07/2008 Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lại
 • Tháng 10 năm 2009 Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán 2.495.000 cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 23762 tỷ đồng lên 48712 tỷ đồng
 • Tháng 11/2010, Công ty thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lần thứ 3 từ 48.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng.
 • Tháng 01/2012, Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 87.999.260.000 đồng.
 •  Kinh doanh phim điện ảnh và băng hình, tổ chức phát hành phim và cung ứng vật tư chuyên nghành cho hoạt động điện ảnh và băng hình trong tỉnh;
 •  Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;
 •  Kinh doanh dịch vụ văn hóa vui chơi giải trí;
 •  Kinh doanh và phát hành sách, văn hóa phẩm, dụng cụ thể thao mỹ phẩm;
 • ·Kinh doanh ảnh màu điện tử, vật tư ngành ảnh;
 •  Mua bán hàng tiêu dùng, gia dụng và điện máy;
 • ·Kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
 •  Kinh doanh rượu và thuốc lá (quy định danh mục 2 Nghị định 11/1990/NĐ-CP);
 •  Kinh doanh hành khách bằng đường thủy nội địa;
 • Kinh doanh taxi và vận tải hành khách theo hợp đồng; Vận tải khách du lịch;
 • Dịch vụ Massage; Karaoke;
 •  Mua bán hàng may sẵn, giày dép; Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình;
 •  Cho thuê mặt bằng kinh doanh;
 • Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
 •  Mua bán hàng công nghệ thực phẩm;
 •  Mua bán hàng lưu niệm;
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê (trừ đấu giá tài sản);
 • Giáo dục tiểu học; trung học cơ sở và trung học phổ thông;
 • Dịch vụ Karaoke; Vận tải khách du lịch
 • Kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh;  Kinh doanh sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Hồng Sơn Ông Phạm Hồng Sơn 53 Từ ngày 23 tháng 05 năm 2016 đến ngày 12 tháng 10 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Trung Hiếu Ông Hoàng Trung Hiếu 45 Từ ngày 12 tháng 01 năm 2009 đến ngày 14 tháng 07 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đặng Thanh Toàn Ông Đặng Thanh Toàn 38 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 : Thư ký HĐQT Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Đức Tuấn Ông Đỗ Đức Tuấn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lưu Chí Hòa Ông Lưu Chí Hòa 34
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tống Văn Thiều Ông Tống Văn Thiều 45
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hứa Minh Trí Ông Hứa Minh Trí  
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Nguyễn Minh Ngọc Ông Nguyễn Minh Ngọc 31
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đặng Thanh Toàn Ông Đặng Thanh Toàn 38 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 : Thư ký HĐQT Công ty...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Minh Ngọc Ông Nguyễn Minh Ngọc 31
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Viết Phú Ông Bùi Viết Phú 56
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Công Luận Ông Nguyễn Công Luận  
Chi tiết...
Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Bà Võ Thị Thu Thủy Bà Võ Thị Thu Thủy 52
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Triều Ninh Bà Nguyễn Thị Triều Ninh   Từ tháng 05 năm 2016 đến 09/06/2017 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Gia Lai CTC
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Mai Văn Huấn Ông Mai Văn Huấn   Đến tháng 05 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Gia Lai CTC
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Hồng Hiền Bà Lê Thị Hồng Hiền  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Minh Ngọc Ông Nguyễn Minh Ngọc 31
Chi tiết...
Trợ lý Tổng GĐ Ông Đặng Văn Chính Ông Đặng Văn Chính 38 Từ ngày 09 tháng 06 năm 2017 đến ngày 03 tháng 01 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty