Company list

ASA Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
Details

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (tiền thân là chi nhánh công ty TNHH Thương mại Sana) được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2007. Công ty được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (NHX)chấp thuận niêm yết và chính thức giao dịch tại HNX ngày 12/3/2012. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất buôn bán dầu gội đầu, sữa tắm; sản xuất nước uống tinh khiết, nước đóng chai; sản xuất dầu thực vật; buôn bán, sản xuất tư liệu tiêu dùng.

 • Việc thành lập: Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT (tiền thân là chi nhánh công ty TNHH Thương mại Sana) được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2007 với vốn điều lệ là 16.000.000.000 đồng. Trong năm 2011, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ từ 16 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
 • Niêm yết: Cuối năm 2011, Công ty  được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (NHX)chấp thuận niêm yết và chính thức giao dịch tại HNX ngày 12/3/2012
 • Ngày 15/04/2013 Công ty đã làm phát hành thêm từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và đang trong quá trình tiến hành để niêm yết lên sàn HNX
 • Ngày 16/05/2013 Công ty đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận niêm yết bổ xung cổ phiếu từ 30 tỷ lên 100 tỷ.
 • Sản xuất các chất tẩy rửa , nước rửa bát, vệ sinh, sản xuất buôn bán dầu gội đầu, sản xuất kinh doanh các loại giấy vệ sinh, giấy ăn, bỉm trẻ em, bỉm y tế, băng vệ sinh.
 • Sản xuất mỹ phẩm, rượu, nước ngọt, nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai.
 • Sản xuất dầu thực vật, sản xuất mua bán muối ăn, muố công nghiệp.
 • Kinh doanh xăng dầu, đại l‎ kinh doanh xăng dầu.
 • Khai thác hoá chất và các phân bón (trừ loại nhà nước cấm), Khai thác quặng kim loại hiếm, khai thác quặng sắt, tái phế liệu, buôn bán kim loại và quặng kim loại.
 • Sản xuất đồ gỗ, bàn ghế, da đệm.
 • Sản xuất thức ăn, gia súc, gia cầm, sản xuất và gia công hàng may mặc.
 • Sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên HĐQT Ông Dương Viết Dũng Ông Dương Viết Dũng 44 Từ năm 1999 đến ngày 08 tháng 04 năm 2001 : Quản lý Trung tâm Thương mại Mascova...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Đình Hưng Ông Vũ Đình Hưng 39 Từ ngày 31 tháng 12 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Đình Sơn Tùng Ông Đỗ Đình Sơn Tùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Chu Minh Tuấn Ông Chu Minh Tuấn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Văn Báu Ông Trần Văn Báu 42 Từ ngày 19 tháng 05 năm 2015 đến ngày 27 tháng 09 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Lê Duy Thiện Ông Lê Duy Thiện 55 Chức vụ ở tổ chức khác: Làm việc tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Lê Thị Kim Huê Bà Lê Thị Kim Huê 44 Chức vụ ở tổ chức khác: Làm việc tại Công ty Cổ phần SX Thương Mại Hoàng Đạt
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phạm Trung Kiên Ông Phạm Trung Kiên  
Chi tiết...
Giám đốc Ông Nguyễn Văn Đông Ông Nguyễn Văn Đông 56 Từ ngày 11 tháng 06 năm 2013 đến nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ p...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Hạ Huyền Trang Bà Hạ Huyền Trang  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Tố Loan Bà Nguyễn Thị Tố Loan  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thúy Quỳnh Bà Trần Thúy Quỳnh  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News