company.listedcompany

DHA Công ty Cổ phần Hóa An
company.details

Công ty thành lập năm 1978, chuyển đổi thành Công ty cổ phần năm 2000. Ngành, nghề kinh doanh chính: Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty khai thác đá và Vật liệu xây dựng Hoá An trực thuộc Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1. Công ty Khai thác và VLXD Hoá An là doanh nghiệp nhà nước khởi nguồn từ một phân xưởng đá của Xí nghiệp đá Bình Hoá (Đồng Nai).
 • Ngày 01/09/1980, Tách thành Xí nghiệp đá Hóă Ân, Công suất thiết kế băn đầu 50.000 m3 đá các loại;
 • Ngày 12/02/1993 Thành lập Xí nghiệp Khăi thác đá Hóă An, với vốn điều lệ 1.858.000.000 đồng;
 • Ngày 27/03/1995, Đổi tên thành Công ty khăi thác đá và vật liệu xây dựng Hóă Ân, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng số 1;
 • Ngày 18/4/2000, Chuyển thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Bộ xây dựng tiến hành cổ phần hóă toàn bộ Công ty;
 • Ngày 15/04/2004, Cổ phiếu Công ty (DHA) chính thức giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM. Vốn điều lệ là 38,5 tỷ đồng;
 • Ngày 10/9/2007, UBCKNN chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên thành 100.996.700.000 VND;
 • Năm 2010, Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng. Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ Đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc.Đơn vị có Báo cáo thường niên tốt nhất tại cuộc bình chọn BCTN năm 2010. UBCK Nhà nước chấp thuận phát hành cổ phiếu tăng vốn lên thành 151.199.460.000

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác và chế biến khoáng sản
 • Sản xuất và kinh doanh VLXD
 • Đầu tư kinh doanh hạ tầng, kho bãi, nhà ở, bến bãi, kho tàng
 • Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi
 • Dịch vụ về vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng
 • Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đinh Lê Chiến Ông Đinh Lê Chiến 54 Đến ngày 30 tháng 06 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch v...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Tiến Bảy Ông Trịnh Tiến Bảy 47 9/1997- 9/2002: Đội phó đội cơ giới Công ty khai thác đá Hóa An; 10/2002 – 5/200...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Xuân Thành Ông Nguyễn Xuân Thành 49
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Lương Ông Nguyễn Văn Lương 42
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Võ Thị Cẩm Hường Bà Võ Thị Cẩm Hường 32
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trịnh Tiến Bảy Ông Trịnh Tiến Bảy 47 9/1997- 9/2002: Đội phó đội cơ giới Công ty khai thác đá Hóa An; 10/2002 – 5/200...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Lương Ông Nguyễn Văn Lương 42
Chi tiết...
Giám đốc chi nhánh Ông Nguyễn Văn Lương Ông Nguyễn Văn Lương 42
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trần Sỹ Phúc Ông Trần Sỹ Phúc 58
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Đặng Xuân Long Ông Đặng Xuân Long 43
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Quốc Trung Ông Trần Quốc Trung 50
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đỗ Việt Cường Ông Đỗ Việt Cường 37
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Văn Lương Ông Nguyễn Văn Lương 42
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews