Company list

FCM Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
Details

Công ty cổ phần Khoáng sản FECON tiền thân là Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON (Công ty con của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON) thành lập ngày 03/09/2007 với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Ngày 05/05/2010, Công ty TNHH Cọc bê tông dự ứng lực FECON chuyên đôi thành Công ty cổ phần Bê tông dự ứng lực PVC-FECON. Từ ngày 20/02/2013, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Khoáng sản FECON.

Lịch sử hình thành: 
 • Công ty cổ phần Khoáng sản FECON tiền thân là Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON (Công ty con của Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON) thành lập ngày 03/09/2007 với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Ngày 05/05/2010, Công ty TNHH Cọc bê tông dự ứng lực FECON chuyên đôi thành Công ty cổ phần Bê tông dự ứng lực PVC-FECON với sự tham gia góp vốn thêm của hai cổ đông lớn là Tổng Công ty cổ phần xây lãp dâu khí Việt Nam (PVC) và Công ty cổ phần thi công cơ giói và lắp máy dầu khí (PVC - ME) bên cạnh cổ đông ban đầu là Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngâm FECON. Vôn điêu lệ của Công ty khi vừa chuyển đổi ỉà 150 tỷ đồng.
 • Nhờ vào việc áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cùng với những tính năng tiên tiến sản phàm cọc của Công ty cô phân Khoáng sản FECON đang từng bước chiếm lĩnh thị trường cọc đúc săn miên Băc Việt Nam. Với chiến lược phát triển bền vững, Công ty đang tiêp tục nghiên cứu đê sản xuât ra các sản phẩm bê tông dự ửng lực hiện đại, nâng cao chỗ lượng sản phẩm đem lại giải pháp tổng thể cho nền móng các cong trình xây dựng.
 • Tháng 11/2009, Công ty đã cho ra đời sản phầm cọc vuông ly tâm dự ứng lực đầu tiên ở miền Bắc, được sử dụng lần đầu tiên cho khách sạn Lam Kinh (Thanh Hóa), trung tam thương mại Blue Lotus Even Centrer (Hà Nội)
 • Từ ngày 20/02/2013, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (Công ty).
 • Ngày 08 tháng 5 năm 2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 173/2013/QĐ - SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON. Ngày 15 tháng 5 năm 2013 giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Mã chứng khoán: FCM
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trìr vận tải bàng xe buýt);
 • Vận tải hành khách bàng đường bộ khác;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chù sử dựng hoặc đi thuê'
 • Cho thuê xe có động cơ;
 • Khai thác quặng sát;
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
 • Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Thi công xây dựng: nền móng và công trình ngầm phục vụ xây dựng nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trinh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đô thị;
 • Thí nghiệm cọc công nghệ cao
 • Khảo sát địa chẩt công trình, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy vãn công trình;
 • Thực hiện các thí nghiệm địa kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kể, quản lý chất lượng và quan trắc trong thi công nền móng và công trình ngầm (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
 • Sản xuất và buôn bán các loại cấu kiện bê tông cốt thép, thép, phục vụ xây đựng nền móng và công trình ngầm;
 • Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng; ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng nền móng và công trình ngầm mới và thực tế xây dựng tại Việt Nam;
 • Buôn bán: vật tư, vật liệu, thiết bị công nghệ thuộc hai lĩnh vực xây đựng và công nghiệp;
 • Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
 • Dịch vụ kho vận;
 • Tư vấn, môi giới bất động sàn (không bao gồm các loại hoạt động tư vấn về giá đất'»;
 • Kinh doanh khách sạn, văn phòng (không bao gồm phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
 • Thiết kế kết cẩu công trinh dân dụng, công nghiệp;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Hà Thế Phương Ông Hà Thế Phương 65 Từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 : Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Chí Công Ông Nguyễn Chí Công 47 Đến ngày 07 tháng 01 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kỹ thuật nền món...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Mạnh Quân Ông Ngô Mạnh Quân 47 Từ 5/1997 - 4/1999: Công tác tại tông công ty Vinaconex - Từ 11/1999 - 11/2001: ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Trung Thành Ông Phạm Trung Thành 42 Từ 1999 - 05/2008: Giáo viên tại Trường THCS Yên Phú- Ý Yên- Nam Định - Từ 6/200...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hà Thế Lộng Ông Hà Thế Lộng 66 Từ năm 2012 đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Phạm Trung Thành Ông Phạm Trung Thành 42 Từ 1999 - 05/2008: Giáo viên tại Trường THCS Yên Phú- Ý Yên- Nam Định - Từ 6/200...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Kỹ thuật Ông Lê Quang Trung Ông Lê Quang Trung 60 Từ tháng 04 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 : Giám đốc công ty CP FECON Nghi Sơn 
Chi tiết...
Phó Giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị Ông Cao Văn Thái Ông Cao Văn Thái 37 Từ thảng 10/2008 - 3/2014: Đội trưởng đội thi công Công ty cổ phần FECON - Từ th...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Đào Trung Dũng Ông Đào Trung Dũng 42 Từ tháng 08 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017 : Kế toán - Công ty CP khoáng sản FEC...
Chi tiết...
Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ông Đào Trung Dũng Ông Đào Trung Dũng 42 Từ tháng 08 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017 : Kế toán - Công ty CP khoáng sản FEC...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Nghiên Bà Nguyễn Thị Nghiên 43 Từ 1999-2014: Công ty viễn thông liên tinh - Từ 2015-Nay: Phó giám dốc Công ty c...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Mạnh Quân Ông Nguyễn Mạnh Quân 30 Từ 3/2013 - 12/2013: Nhân viên phòng Kế toán Công ty cổ phần khoáng sản FECON - ...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Hữu Thiều Ông Nguyễn Hữu Thiều  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News