Công ty niêm yết

CAP Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái
Chi tiết

Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972. Đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái. Ngành nghề kinh doanh chính: chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản, nông sản thực phẩm; kinh doanh phụ tùng vật tư thiết bị hàng hóa tổng hợp; kinh doanh dịch vụ du lịch thương mại tổng hợp...

  • Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, được thành lập từ năm 1972, đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 09/06/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ tháng 01/10/2004 Công ty được chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo quyết định số 276/QĐ-UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ngày 27/08/2004. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1603000045 ngày 01/10/2004 và Đăng ký thay đổi lần 1 số 1603000045 ngày 16/5/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.
  • Ngày 09/01/2008 chính thức giao dịch phiêu đầu tiên tại sàn Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
  • Năm 2011 tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ lên 17 tỷ đồng.
  • Năm 2013 tăng vốn điều lệ từ 17 tỷ lên 34 tỷ đồng.
  • Chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản
  • Chế biến, gia công, kinh doanh nông sản thực phẩm
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị, hàng hoá tổng hợp
  • Kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trần Công Bình Ông Trần Công Bình 62 Đến 01/04/2017 : Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Quốc Trinh Ông Nguyễn Quốc Trinh 60 Đến 01/04/2017 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trương Thị Hoàng Yến Bà Trương Thị Hoàng Yến 34 Hiện tại là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hoàng Thị Bình Bà Hoàng Thị Bình 60
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lương Quốc Quyền Ông Lương Quốc Quyền  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hứa Minh Hồng Bà Hứa Minh Hồng 54 Từ năm 1993 đến năm 1996 : Phó phòng kế toán Công ty chè đặc sản Yên Ninh tỉnh Y...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Trinh Ông Nguyễn Quốc Trinh 60 Đến 01/04/2017 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Lê Long Giang Ông Lê Long Giang 41 Từ tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yê...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Văn Trữ Ông Nguyễn Văn Trữ 41 Từ năm 2014 đến tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Lâm Nông sản ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Hứa Minh Hồng Bà Hứa Minh Hồng 54 Từ năm 1993 đến năm 1996 : Phó phòng kế toán Công ty chè đặc sản Yên Ninh tỉnh Y...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Thanh Bình 58 Từ tháng 11 năm 1991 đến tháng 11 năm 1991 : Phó phòng, trưởng phòng Tổ chức hàn...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Hồng Quang Ông Nguyễn Hồng Quang  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty