Công ty niêm yết

DPC Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Chi tiết

Công ty CP Nhựa Đà Nẵng trước đây là Công ty Nhựa Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập ngày 22/01/1976. Công ty chuyên kinh doanh thiết bị máy móc, nguyên liệu và sản phẩm ngành nhựa, các sản phẩm chủ yếu nay là bao bì, ống nước các loại sử dụng trong công, nông nghiệp và xây dựng.

  • Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng trước đây là Nhà Máy Nhựa Đà Nẵng trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập ngày 22/01/1976. Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc ngành kinh tế công nghiệp gia công sản phẩm từ chất dẻo, các sản phẩm chủ yếu là bao bì xi măng, ống nước các loại phục vụ công, nông, ngư nghiệp, xây dựng và các sản phẩm gia dụng
  • Ngày 04/08/2000, theo quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Công ty nhựa Đà Nẵng thành Công ty cổ phần nhựa Đà Năng.
  • Ngày 23/11/2001, công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng chính thức niêm yết tại trung tâm giao dịch Chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán là DPC, vốn điều lệ khi thành lập 15.965.200.000 đồng. Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán và Kế toán - AAC- Bộ Tài Chính.
  • Ngày 19/05/2008, Công ty đã phát hành 650.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược - Công ty CP Nhựa Bình Minh
  • Ngày 12/12/2008, Đăng ký bổ sung 650.000 cổ phiếu, số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 2.237.280 cổ phiếu.
  • Ngày 22/05/2009, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nhựa Đà Nẵng, mã chứng khoán: DPC, số lượng cổ phieeusL 2.237.280 cổ phiếu
  • Ngày 29/05/2009, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội có thông báo số 269/TB-TTGDHN về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu Công ty CP Nhựa Đà Nẵng là ngày 10/06/2009.
  • Sản xuất kinh doanh sản phẩm từ chất dẻo bao gồm bao bì nhựa, nhựa gia dụng và các sản phẩm nhựa công nghiệp.
  • Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, vật tư, nguyên liệu và các chất phụ gia ngành nhựa.
  • Xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh các ngành nghề phù hợp với pháp luật quy định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Linh Ông Phạm Ngọc Linh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hồng Lê Việt Ông Hồng Lê Việt  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Quang Dũng Ông Trần Quang Dũng 65 Từ năm 2012 đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Điều hành Ông Hồng Lê Việt Ông Hồng Lê Việt  
Chi tiết...
Phó giám đốc Kinh Doanh Ông Nguyễn Hữu Tuyến Ông Nguyễn Hữu Tuyến 56 Từ ngày 21 tháng 04 năm 2017 đến ngày 07 tháng 08 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trần Công Đức Ông Trần Công Đức   Đến ngày 01 tháng 11 năm 2016 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Lê Bá Quốc Hưng Ông Lê Bá Quốc Hưng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Đức Hùng Ông Lê Đức Hùng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Viết Tần Ông Lê Viết Tần   Từ ngày 16 tháng 04 năm 2014 đến 21/04/2017 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nhựa Đà...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Hữu Tuyến Ông Nguyễn Hữu Tuyến 56 Từ ngày 21 tháng 04 năm 2017 đến ngày 07 tháng 08 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty