Company list

BWE Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
Details

Công ty Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tiền thân là "Trung Tâm Cấp Thuỷ Bình Dương" trực thuộc Ty Giao thông Công chánh, với 5 trạm bơm nước ngầm: Ty Công An, Ngô Quyền, Cầu Ông Đành, Yersin I và Gò Đậu I. Trải qua chặng đường hơn 20 năm đầu tư và phát triển, khởi nghiệp từ những ngày đầu còn vô cùng khó khăn, đến nay Công ty cũng đáp ứng các nhu cầu của các cơ sở sản xuất trong tỉnh với giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực.

Quá trình hình thành và phát triển:

 • Trước 30/4/1975: Công ty có tên là "Trung Tâm Cấp Thuỷ Bình Dương" trực thuộc Ty Giao thông Công chánh, với 5 trạm bơm nước ngầm: Ty Công An, Ngô Quyền, Cầu Ông Đành, Yersin I và Gò Đậu I;
 • Tháng 5/1975, đổi tên thành Nhà máy nước Thủ Dầu Một, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sông B;
 • Năm 1979, đổi tên thành Xí nghiệp điện nước nhà ở và công trình công cộng, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé;
 • Năm 1991, đổi tên thành Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé;
 • Ngày 15/10/1992,  Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé có Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước;
 • Năm 1995, nhà máy nước mặt đầu tiên - Nhà máy nước Thủ Dầu Một đi vào hoạt động;
 • Năm 1996,  Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé đổi tên thành Công ty Cấp nước Sông Bé;
 • Ngày 13/06/1997, Công ty Cấp thoát nước Bình Dương ra đời sau nhiều lần đổi tên cho phù hợp với tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Ngày 21/12/2005, thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định chuyển tên Công ty Cấp thoát nước Bình Dương thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương;
 • Đầu tháng 06/2010, theo Chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương,  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về vốn cho Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV cho đến nay;
 • Công ty thành lập thêm 2 Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên (2011) và Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một (2012);
 • Ngày 10/08/2016,  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 17. 634.200 cổ phần;
 • Ngày 22/09/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước;
 • Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và không độc hại;
 • Sản xuất nước khoáng;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất;
 • Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
 • Bán buôn vật tư ngành nước;
 • Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường;
 • Bán buôn hoa và cây;
 • Sản xuất phân compost;
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Thiền Ông Nguyễn Văn Thiền 61 Từ năm 2006 đến ngày 29 tháng 09 năm 2016 : Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Chiến Công Ông Trần Chiến Công 40 Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 27 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Nước T...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Hoàng Sơn Ông Dương Hoàng Sơn 53 Từ năm 2007 đến ngày 29 tháng 09 năm 2016 : Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cấp thoát n...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Thu Vân Bà Nguyễn Thị Thu Vân 50 Từ năm 2011 đến ngày 29 tháng 09 năm 2016 : Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cấp thoát n...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Trí Ông Nguyễn Văn Trí 45 Từ ngày 10 tháng 11 năm 2013 đến ngày 02 tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTC...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tạ Trọng Hiệp Ông Tạ Trọng Hiệp 36 Từ năm 2008 : Thành viên góp vốn Công ty TNHH Đại Phú Thịnh
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Thanh Phong Ông Nguyễn Thanh Phong  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Chiến Công Ông Trần Chiến Công 40 Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 27 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Nước T...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Dương Hoàng Sơn Ông Dương Hoàng Sơn 53 Từ năm 2007 đến ngày 29 tháng 09 năm 2016 : Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cấp thoát n...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thị Thu Vân Bà Nguyễn Thị Thu Vân 50 Từ năm 2011 đến ngày 29 tháng 09 năm 2016 : Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cấp thoát n...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Văn Lui Ông Ngô Văn Lui 51 Từ năm 1988 đến năm 1990 : Tổ trưởng tổ bơm phòng Nông Lâm Thủy lợi Thị xã Thủ D...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Văn Gòn Ông Lê Văn Gòn 59 Từ năm 1986 đến tháng 09 năm 1996 : Sở Xây dựng Sông Bé
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trần Tấn Đức Ông Trần Tấn Đức 41 Từ tháng 01 năm 2011 đến ngày 29 tháng 09 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty TNHH...
Chi tiết...
Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bà Nguyễn Thị Diên Bà Nguyễn Thị Diên 53 Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 27 tháng 09 năm 2016 : Trưởng BKS CTCP Nước Thủ Dầ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Dương Anh Thư Bà Dương Anh Thư 42 Từ năm 2010 đến ngày 29 tháng 09 năm 2016 : Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cấp ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Kim Oanh Bà Trần Thị Kim Oanh 36 Từ năm 2004 đến năm 2010 : Kế toán Ban quản lý dự án cấp nước Nam Thủ Dầu Một
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Đức Bảo Ông Nguyễn Đức Bảo  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News