Company list

DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Details

Ngày 26/07/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát lệnh khởi công xây dựng công trình Nhà máy Đạm Cà Mau. Ngày 09/03/2011, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn chính thức thành lập để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau nằm trong khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau tiền thân là Ban QLDA Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sở hữu 100% vốn được thành lập theo Quyết định số 474/QĐ-HĐTV ngày 09/03/2011 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
 • Năm 2012 là năm đầu tiên Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm Đạm Cà Mau ra thị trường. Nhà máy Đạm Cà Mau với công suất 800.000 tấn/năm, cùng với các nhà máy phân đạm khác trong cả nước đã góp phần thay đổi, chuyển dịch cơ cấu phân đạm trong nước, từ nước chủ yếu nhập khẩu phân bón, tiến tới giảm dần nhập khẩu và từng bước chuyển sang nước xuất khẩu phân bón, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chủ trương chính sách an ninh lương thực của Đảng và Nhà nước.
 • Cùng với Đạm Phú Mỹ, Nhà máy đạm Cà Mau đã nâng sản lượng đạm do PVN sản xuất đạt 1,6 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu phân đạm trong nước, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn giá phân bón và an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tham gia thị trường xuất khẩu. Trong giai đoạn đầu, nhà máy Đạm Cà Mau tập trung đáp ứng nhu cầu phân đạm của thị trường tiêu thụ nội địa, đặc biệt tại địa bàn các tỉnh ĐBSCL - vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo và tiêu thụ phân bón lớn nhất trong cả nước.
 • Ngày 11/12/2014, phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Toàn bộ số cổ phần mang ra đấu giá là 128.951.300 cổ phần (chiếm tỷ lệ 24,36% vốn điều lệ) đã được bán hết.
 • Ngày 15/01/2015, PVCFC chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với mã niêm yết: DCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM với 5.294 tỷ đồng vốn điều lệ.
Lĩnh vực kinh doanh:
 • Sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ
 • Bán buôn, bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp
 • Tư vấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất
 • Kho bãi và lưu giữ và bốc xếp hàng hóa
 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên HĐQT Ông Trần Mỹ Ông Trần Mỹ 57 Từ tháng 04 năm 2011 đến ngày 14 tháng 01 năm 2015 : Phó trưởng ban Kế hoạch đầu...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Chí Nguyện Ông Trần Chí Nguyện 44 Từ năm 2011 đến ngày 14 tháng 01 năm 2015 : Kiểm soát viên chính Công Ty TNHH MT...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Bình Bà Trần Thị Bình 61 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2013 : Phó Tổng GĐ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Văn Tiến Thanh Ông Văn Tiến Thanh 51 Từ năm 2011 đến ngày 14 tháng 01 năm 2015 : Phó Giám đốc kiêm Phó trưởng ban Côn...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Đỗ Thành Hưng Ông Đỗ Thành Hưng  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Văn Tiến Thanh Ông Văn Tiến Thanh 51 Từ năm 2011 đến ngày 14 tháng 01 năm 2015 : Phó Giám đốc kiêm Phó trưởng ban Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Văn Bắc Ông Phạm Văn Bắc  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thị Hiền Bà Nguyễn Thị Hiền 45 Từ ngày 28 tháng 02 năm 2011 đến ngày 28 tháng 05 năm 2018 : Công bố thông tin T...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Ngọc Minh Trí Ông Lê Ngọc Minh Trí 49 Đến ngày 01 tháng 06 năm 2015 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Đức Hạnh Ông Nguyễn Đức Hạnh 47 Từ tháng 11 năm 2012 đến ngày 14 tháng 04 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ ph...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Tuấn Anh Ông Nguyễn Tuấn Anh 43 Ông đã trải qua nhiều năm công tác trong ngành dầu khí và có kinh nghiệm trong c...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Đinh Như Cường Ông Đinh Như Cường 42 Từ năm 1998 đến tháng 03 năm 2007 : Kế toán Tổng hợp Phòng Tài chính Kế hoạch đầ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phan Thị Cẩm Hương Bà Phan Thị Cẩm Hương 42 Từ tháng 01 năm 2015 đến nay : Bà được bầu vào Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Thanh Hào Ông Nguyễn Thanh Hào 40 Từ tháng 03 năm 2016 đến nay : Phó Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp lớn; ki...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đỗ Minh Đương Ông Đỗ Minh Đương 40 Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : Ông được Đại hội đồng cổb đông bầu giữ chức Kiểm ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News