Công ty niêm yết

D2D Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
Chi tiết

Hơn 20 năm hình thành và không ngừng phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) đã đi được một chặng đường khá dài, thực hiện thành công nhiều dự án lớn và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Qua đó, ngày càng khẳng định vị thế của thương hiệu D2D trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản dân dụng và công nghiệp.

Giới thiệu: Lịch sử hình thành :

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 là Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 2, được thành lập theo Quyết định số 1742/QĐUBT ngày 14/10/1992 của UBND Tỉnh Đồng Nai, trực thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai.
 • Ngày 07/07/2005, UBND Tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 2487/QĐ-UBND chuyển giao Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 2 cho Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa quản lý.
 • Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 2 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 2 thành Công ty Cổ phần với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 73,5 tỷ đồng (vốn thực góp là 52,16 tỷ đồng).
 • Công ty Cổ phần chính thức đi vào hoạt động ngày 03/01/2006 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
 • Sau một thời gian hoạt động, với sự lớn mạnh nhanh chóng của Công ty, năng lực tài chính của Công ty được cải thiện, nguồn vốn Công ty được bổ sung và tăng vốn điều lệ từ 73,5 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng (tháng 11/2008). Trải qua 03 năm hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày cổ phần hóa doanh nghiệp, nguồn vốn kinh doanh tăng từ 263 tỷ đồng lên 523 tỷ đồng (31/12/2008), số lượng cổ đông đã có trên 100 cổ đông và đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng. Công ty đã đăng ký và trở thành công ty đại chúng theo văn bản chấp thuận số 62/QĐ-SGDHCM ngày 24/06/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh : 

 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường…), thủy lợi, công trình kỹ thuật khác (xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, khu dân cư);
 • Xây dựng nhà ở, công trình công cộng;
 • Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê;
 • San lấp mặt bằng;
 • Bao che công nghiệp;
 • Thiết kế các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật KCN, khu dân cư;
 • Sản xuất cấu kiện bêtông, cấu kiện sắt thép;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;
 • Đào tạo phổ thông và đại học;
 • Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;
 • Tư vấn bất động sản; Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Lương Minh Hiền Bà Lương Minh Hiền 44 Đến ngày 01 tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Hà Quan Dũng Ông Hà Quan Dũng 48 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Đô thị Cô...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hồ Đức Thành Ông Hồ Đức Thành 55 Từ 02/1988 – 1990 : Nhân viên phòng Tài chính Sở Tài chính Đồng Nai. + Từ 1990 ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trương Lưu Ông Trương Lưu 52 Từ 1990 – 1991 : Nhân viên kế toán Xí nghiệp rượu bia Đồng Nai. + Từ 1991 – 199...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trần Thị Kim Thu Bà Trần Thị Kim Thu  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Đức Tùng Ông Phạm Đức Tùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Thái Vũ Đoài Ông Thái Vũ Đoài  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Hồ Thị Thúy Loan Bà Hồ Thị Thúy Loan  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hồ Đức Thành Ông Hồ Đức Thành 55 Từ 02/1988 – 1990 : Nhân viên phòng Tài chính Sở Tài chính Đồng Nai. + Từ 1990 ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hồ Đình Thái Ông Hồ Đình Thái 50 Từ ngày 26 tháng 04 năm 2011 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Đ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hà Quan Dũng Ông Hà Quan Dũng 48 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Đô thị Cô...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Trần Thị Kim Thu Bà Trần Thị Kim Thu  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Hiếu Ông Nguyễn Văn Hiếu 45 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 đến ngày 31 tháng 05 năm 2014 : Trưởng ban Quản lý ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trương Lưu Ông Trương Lưu 52 Từ 1990 – 1991 : Nhân viên kế toán Xí nghiệp rượu bia Đồng Nai. + Từ 1991 – 199...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Hồ Thị Minh Tâm Bà Hồ Thị Minh Tâm  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vũ Trọng Dũng Ông Vũ Trọng Dũng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thanh Thúy Bà Lê Thanh Thúy  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty