Company list

DS3 Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3
Details

Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 tiền thân là Đoạn quản lý Đường sông số 3 được thành lập ngày 18/05/1964 theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế.

 • Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 tiền thân là Đoạn quản lý Đường sông số 3 được thành lập ngày 18/05/1964 theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế
 • Ngày 25/10/2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4010/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án và chuyển đổi Đoạn quản lý đường sông 3 trực thuộc Cục đường sông Việt Nam thành Công ty cổ phần
 • Ngày 04 tháng 01 năm 2006, Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700102567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, với vốn điều lệ là 18.344.450.000 đồng, trong đó vốn nhà nước là 78,85% vốn điều lệ (tương ứng 14.464.000.000 đồng) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ và SCIC đã thực hiện thoái hết phần vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2015
 • Đến hết năm 2016, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 106.697.300.000 đồng.
 • Hoạt động quản lí nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. Chi tiết: Quản lí, bảo trì đường thuỷ nội địa. Tư vấn, lập phương án và tổ chức. Điều tiết khống chế bảo đảm giao thông đường thuỷ nội địa.
 • Bốc xếp hàng hoá;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lao động;
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ. Chi tiết: Hoa tiêu đường thuỷ nội địa; nạo vét, trục vớt, thanh thải chướng ngại vật đường thuỷ nội địa.
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Dịch vụ tắm hơi massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 • Đóng tàu và cấu kiện nổi.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Việt Loan Bà Nguyễn Thị Việt Loan 43 Từ 1999 – 2004: Kế Toán Công ty TNHH Phương Đông Từ 2005 đến nay: Tổng Giám Đốc ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Phả Ông Phạm Văn Phả 60 Từ 1982 – 1987: CB phòng KH -KT Đoạn quản lý Đường sông 3 Từ 1988 – 1993: Đội tr...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Công Hào Ông Đỗ Công Hào 46 Từ 6/1991 – 5/1992: Nhân viên thông tin Đoạn quản lý Đường sông 9– Hòa Bình Từ 6...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hải Anh Ông Nguyễn Hải Anh 42 Từ 2000 – 2001: Nhân viên văn phòng Đội thanh tra giao thông đường thủy nội địa ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Chinh Ông Phạm Văn Chinh 37 Từ 5/2003 – 1/2006: Công nhân Đội công trình đảm bảo giao thông Đoạn quản lý Đườ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Phạm Văn Phả Ông Phạm Văn Phả 60 Từ 1982 – 1987: CB phòng KH -KT Đoạn quản lý Đường sông 3 Từ 1988 – 1993: Đội tr...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Hải Anh Ông Nguyễn Hải Anh 42 Từ 2000 – 2001: Nhân viên văn phòng Đội thanh tra giao thông đường thủy nội địa ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Đỗ Công Hào Ông Đỗ Công Hào 46 Từ 6/1991 – 5/1992: Nhân viên thông tin Đoạn quản lý Đường sông 9– Hòa Bình Từ 6...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Đỗ Anh Tuấn Ông Đỗ Anh Tuấn 40 Từ 2001 đến nay: Phó phòng Kế toán Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 Từ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 43 Từ 1998 – 2000: Công nhân Đội công trình Từ 2000 – 2001: Công nhân Trạm quản lý ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Minh Thu Bà Lê Thị Minh Thu 47 Từ 10/2006 – 3/2007: Nhân viên XN cơ khí công trình – Công ty CP QLĐS số 3 Từ 4/...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Ngô Thị Thu Lư Bà Ngô Thị Thu Lư 38 Từ 9/2004 – 12/2005: Nhân viên Đội công trình đảm bảo giao thông – Đoạn quản lý ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News