Công ty niêm yết

EBS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội
Chi tiết

Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo - đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục được thành lập năm 2000 với nhiệm vụ là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục. Công ty sẵn sàng phục vụ quý khách trên mọi miền Tổ quốc với tinh thần trách nhiệm và thái độ văn minh lịch sự. Công ty luôn coi lợi ích của bạn đọc, của quý khách như là quyền lợi của chính mình.

 • Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục, phục vụ ngành giáo dục và cỏc đối tượng xã hội khác. (Căn cứ theo Quyết định số 1916/QĐ-BGD&ĐT-TCCB).
 • Trung tâm Phát hành sỏch chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội theo quyết định số 1575/QĐ-BGD&ĐT – TCCB ngày 29/03/2004 của Bộ Giỏo dục và Đào tạo.
 • Niêm yết: Chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 24/12/2006.
 • Ngày 12/07/2007 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 25.548.710.000 đồng bằng phương thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo Công văn số chấp thuận số 611/UBCK-QLPH ngày 21/05/2007. 
 • Ngày 18/04/2008 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 25.548.710.000 đồng lên 51.097.420.000 đồng qua phương thức chào bán 2.225.871 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần. 
 •  Ngày 31/05/2010 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 51.097.420.000 đồng lên 102.194.840.000 đồng qua phương thức chào bán 5.109.742 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần. 
 • Kinh doanh sách giáo dục, sách khỏc, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác được phộp lưu hành.
 • Kinh doanh văn phòng phẩm.
 • Mua bản đồ dựng cá nhân và gia đình.
 • Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
 • Sản xuất mua bán thiết bị dạy học
 • Xây dựng nhà, văn phòng
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản
 • In ấn và dịch vụ liên quan đến in
 • Giáo dục đào tạo và giáo dục mầm non. tiểu học. trung học..phổ thông, đại học và sau đại học
 • Hoạt động chuyên môn về khoa học công nghệ, tư vấn công nghệ
 • Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ, tư vấn công nghệ , tư vấn môi trường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thanh Hải Ông Đặng Thanh Hải 45 12/1997 đến 6/2003: Cán bộ Khoa Vật Lý- Trường ĐHSP Hà Nội 6/2006 đến 1/1/2006: ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Cấn Hữu Hải Ông Cấn Hữu Hải 59 Từ 1918 -1981: Bộ đội F411 Quân khu 2 Từ 1981 -1985: Học Khoa Tâm lí giáo dục tạ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hà Sỹ Tuyển Ông Hà Sỹ Tuyển 59 Từ 1919 - 1983 : Bộ đội biên phòng Từ 1983 - 1985: Nhân viên Cục xuất bản 1985 -...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên 41 15/ 05/ 2001 - 15/8/2001: Thử việc kế toán tại Trung tâm Phát hành sách tham khả...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Quỳnh Ông Phạm Quỳnh 46 Từ 1996 - 07/2003: Biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 08/2003-2007: Biên tập v...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Trọng Vinh Ông Ngô Trọng Vinh 55 Đến ngày 27 tháng 11 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hoàng Thị Lan Anh Bà Hoàng Thị Lan Anh 45 Từ 1996 - 5/2005 : Giảng Viên tại Đại học Hải Phòng ♦ Từ 5/2005 - 01/2008 : Nhâ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Cấn Hữu Hải Ông Cấn Hữu Hải 59 Từ 1918 -1981: Bộ đội F411 Quân khu 2 Từ 1981 -1985: Học Khoa Tâm lí giáo dục tạ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Quỳnh Ông Phạm Quỳnh 46 Từ 1996 - 07/2003: Biên tập viên NXB Chính trị quốc gia 08/2003-2007: Biên tập v...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Hà Sỹ Tuyển Ông Hà Sỹ Tuyển 59 Từ 1919 - 1983 : Bộ đội biên phòng Từ 1983 - 1985: Nhân viên Cục xuất bản 1985 -...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên 41 15/ 05/ 2001 - 15/8/2001: Thử việc kế toán tại Trung tâm Phát hành sách tham khả...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phạm Thị Hạnh Ông Phạm Thị Hạnh 36 2005 – 2007: Chuyên viên Kế toán tại Công ty CP Hoàng An 2008 – 8/ 2012: Chuyên ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Lê Xuân Thành Ông Lê Xuân Thành 42 Từ 2003 - 2009: Chuyên viên tại Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách giáo dục tại TP...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Thị Uyên Ông Trần Thị Uyên 43 Từ 1998 - 2005: Chuyên viên tại Phòng tài chính Công ty Cp Sách và thiết bị trườ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vũ Gia Hưng Ông Vũ Gia Hưng 34 Từ 2006-1/2010: Kế toán viên tại CP Sách Dân tộc-Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty