Company list

GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Details

Tiền thân của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh và Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh là Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu Quận Bình Thạnh, được thành lập năm 1982 theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 19/3/1982 của UBND Tp.HCM. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Bình Thạnh đã tiến hành cổ phần hóa chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 134/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/11/2000 với - Vốn Điều lệ ban đầu là 12 tỷ đồng.

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh là Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu quận Bình Thạnh được thành lập từ năm 1982 theo Quyết định số 39/QĐUB ngày 19/3/1982 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước, Công ty Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh đã tiến hành cổ phần hoá chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần. 
 • Tháng 11/2000, Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh được thành lập, theo Quyết định số 134/2000/QĐTTg của Thủ tướng ban hành ngày 24/11/2000, với vốn điều lệ ban đầu là 12 tỷ đồng.
 • Tháng 8/2001: Công ty nâng vốn điều lệ lên 17 tỷ đồng Việt Nam.
 • Tổng số lao động của công ty hiện nay là khoảng 2.000 người. Công ty có 01 siêu thị điện máy và 01 xí nghiệp may trực thuộc.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã GIL ngày 02/01/2002 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Kiểm toán độc lập: công ty dịch vự tư vấn tài chính kế toán và kiểm toánchi nhánh TP Hồ Chí Minh.
 • Vào ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của Công ty là 139.245.880.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh;

 • Sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, may mặc, hàng da, cao su, lương thực thực phẩm, thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng, các loại nguyên liệu và các sản phẩm khác. 
 • Nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phương tiện vận tải, hàng tiêu dùng, kim khí điện máy, điện tử.
 • Dịch vụ thương mại và dịch vụ cầm đồ
 • Xây dựng, trang trí nội thất, san lấp mặt bằng, kinh doanh địa ốc.
 • Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hùng Ông Lê Hùng 45 Từ ngày 16 tháng 04 năm 2010 đến ngày 24 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Việt Cường Ông Nguyễn Việt Cường 43 Đến ngày 25 tháng 02 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Phúc Ông Nguyễn Hữu Phúc  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Thanh Tùng Ông Trần Thanh Tùng  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Huỳnh Thị Kim Loan Bà Huỳnh Thị Kim Loan 48
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Hùng Ông Lê Hùng 45 Từ ngày 16 tháng 04 năm 2010 đến ngày 24 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Giám đốc Ông Lê Thanh Vinh Ông Lê Thanh Vinh  
Chi tiết...
Giám đốc Ông Trần Thế Tâm Ông Trần Thế Tâm  
Chi tiết...
Giám đốc Ông Trần Đình Gia Minh Ông Trần Đình Gia Minh  
Chi tiết...
Giám đốc Điều hành Ông Nguyễn Việt Cường Ông Nguyễn Việt Cường 43 Đến ngày 25 tháng 02 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
Chi tiết...
Giám đốc Bất động sản Bà Trịnh Thị Kim Oanh Bà Trịnh Thị Kim Oanh  
Chi tiết...
Giám đốc Kinh doanh Ông Hoàng Hải Bắc Ông Hoàng Hải Bắc  
Chi tiết...
Giám đốc Quản lý Chất lượng Ông Trần Nguyễn Hàn Giang Ông Trần Nguyễn Hàn Giang  
Chi tiết...
Giám đốc Sản xuất Ông Nguyễn Thắng Cường Ông Nguyễn Thắng Cường  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu 37
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Đào Sỹ Trung Ông Đào Sỹ Trung 55
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Kim Thoa Bà Trần Thị Kim Thoa  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Lê Hùng Ông Lê Hùng 45 Từ ngày 16 tháng 04 năm 2010 đến ngày 24 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News