company.listedcompany

CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
company.details

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tiền thân là Trung tâm ADCOM thuộc Viện Công nghệ vi Điện tử, Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia thành lập năm 1991 với số vốn ban đầu 50 triệu đồng. Ngày 2/7/2007, CMC thực hiện cổ phần hóa chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tên giao dịch tiếng Anh là CMC Corporation với 13 cổ đông sáng lập là các lãnh đạo chủ chốt của công ty và của các công ty thành viên

 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tiền thân là Trung tâm ADCOM thuộc Viện Công nghệ vi Điện tử, Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia thành lập năm 1991 với số vốn ban đầu 50 triệu đồng.
 • Năm 1993, Trung tâm ADCOM chuyển thành Công ty TNHH HT&NT với Vốn điều lệ 500 triệu đồng.
 • Năm 2006, CMC thực hiện tái cấu trúc Công ty theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con, trong đó CMC là Công ty mẹ và 3 Công ty thành viên: Công ty máy tính CMS, Công ty Tích hợp Hệ thống CMC, Công ty Giải pháp Phần mền CMC.
 • Ngày 2/7/2007, CMC thực hiện cổ phần hóa chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tên giao dịch tiếng Anh là CMC Corporation với 13 cổ đông sáng lập là các lãnh đạo chủ chốt của công ty và của các công ty thành viên.
 • Tháng 9/2008, CMC Telecom hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thành lập Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI).
 • Tháng 4 năm 2010, Công ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC chính thức khai trương cung cấp dịch vụ GigaNet dựa trên công nghệ FTTx - GPON lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam.
 • Tháng 8/2011, Thành lập Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SI Sài Gòn).
 • Tháng 3/2012, Tái cấu trúc lĩnh vực phân phối và sản xuất, đổi tên CMC D thành CMC P&T và sáp nhập một số mảng kinh doanh của CMS.
 • Tháng 4/2012 CMC TI chính thức cung cấp dịch vụ Inernet trên hệ thống Truyền hình cáp.
 • Tháng 10/2012, CMC Telecom khai trương Dât Center thứ 2 theo tiêu chuẩn Tier III tại Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh.
 • Năm 2013, Vượt qua hàng trăm thương hiệu nổi tiếng khu vực Đông Nam Á, CMC Soft và phần mềm eDocman Plus đã được vinh danh TOP 20 "Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN"

Ngành nghề kinh doanh:

 • Tích hợp hệ thống, tư vấn đầu tư, cung cấp giải pháp tổng thể và dịch vụ hạ tầng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và phát thanh truyền hình
 • Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung; xuất bản phần mềm; dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu; gia công và xuất khẩu phần mềm
 • Sản xuất, lắp ráp, mua bán, bảo hành, bảo dưỡng và cho thuê các sản phẩm, dịch vụ, thiết bị phục vụ ngành công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh truyền hình, thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị văn phòng
 • Dịch vụ huấn luyện và đạo tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế
 • Mua bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, thiết bị, vật tư phục vụ trong sản xuất, khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
 • Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa
 • Kinh doanh, đầu tư, môi giới và quản lý bất động sản
 • Dịch vụ thuê và cho thuê nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trung Chính Ông Nguyễn Trung Chính 56 Từ ngày 27 tháng 02 năm 2007 đến ngày 21 tháng 06 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Ngọc Hùng Ông Hoàng Ngọc Hùng 58 Từ ngày 31 tháng 03 năm 2009 đến ngày 10 tháng 03 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Kim Cương Ông Nguyễn Kim Cương 52 Từ ngày 14 tháng 07 năm 2015 đến ngày 29 tháng 06 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Minh Đức Ông Nguyễn Minh Đức 58 Từ tháng 07 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 : Giám đốc bán hàng - Văn phòng đại d...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Phước Hải Ông Nguyễn Phước Hải 51 Từ tháng 05 năm 1999 đến tháng 01 năm 2007 : Giám đốc, Công ty TNHH Sản xuất và ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tạ Hoàng Linh Ông Tạ Hoàng Linh 52 Từ ngày 18 tháng 01 năm 2007 đến ngày 07 tháng 07 năm 2011 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trương Tuấn Lâm Ông Trương Tuấn Lâm  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Danh lam Ông Nguyễn Danh lam  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Việt Hà Ông Lê Việt Hà  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trung Chính Ông Nguyễn Trung Chính 56 Từ ngày 27 tháng 02 năm 2007 đến ngày 21 tháng 06 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Phước Hải Ông Nguyễn Phước Hải 51 Từ tháng 05 năm 1999 đến tháng 01 năm 2007 : Giám đốc, Công ty TNHH Sản xuất và ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hoàng Ngọc Hùng Ông Hoàng Ngọc Hùng 58 Từ ngày 31 tháng 03 năm 2009 đến ngày 10 tháng 03 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Hồng Sơn Ông Nguyễn Hồng Sơn 51 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 đến ngày 14 tháng 07 năm 2015 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hồ Thanh Tùng Ông Hồ Thanh Tùng  
Chi tiết...
Giám đốc Chiến lược Ông Hồ Thanh Tùng Ông Hồ Thanh Tùng  
Chi tiết...
Giám đốc Nhân sự Ông Nguyễn Hồng Sơn Ông Nguyễn Hồng Sơn 51 Từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 đến ngày 14 tháng 07 năm 2015 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Ông Lê Thanh Sơn Ông Lê Thanh Sơn 41 Từ năm 2006 đến năm 2007 : Giám đốc Đầu tư, Tập đoàn Phú Thái 
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Hồng Phương Bà Nguyễn Hồng Phương   Từ năm 2011 đến năm 2012 : Kế toán Tổng hợp, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Trương Thanh Phúc Ông Trương Thanh Phúc 56
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Thị Phương Thanh Bà Vũ Thị Phương Thanh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Thành Nam Ông Nguyễn Thành Nam  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Lê Thanh Sơn Ông Lê Thanh Sơn 41 Từ năm 2006 đến năm 2007 : Giám đốc Đầu tư, Tập đoàn Phú Thái 
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews