Company list

DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Details

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông sản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất lai tạo giống gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại...

- Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc được thành lập năm 1996 theo Quyết định số 27/QĐ-UB ngày 29/03/1996 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc về việc đổi tên Công ty Dâu tằm tơ Hà Bắc thành Công ty Nông sản Hà Bắc. Kể từ năm 1997, Công ty được đổi tên là Công ty Nông sản Bắc Ninh.

 

    - Kể từ ngày 01/01/2005, Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần căn cứ theo Quyết định số 1316/QĐ-CT ngày 10/08/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 
Năm 2006, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển. Riêng trong năm này, Công ty đã thành lập mới 4 đơn vị trực thuộc bao gồm: Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc; Trung tâm dịch vụ ăn uống; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công; và Xí nghiệp giống lợn Lạc Vệ.

      + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần (nếu có): Quyết định số 1316/QĐ-CT ngày 10/08/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Nông sản Bắc Ninh thành Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

    + Niêm yết: Quyết định số 72/QĐ-TTGDHN ngày 28/02/2008 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, chấp thuận cho Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổ chức tư vấn niêm yết: CTy TNHH chứng khoán ACB (ACBs). Tổ chức kiểm toán: CTy TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

    + Các sự kiện khác: Ngày 04/12/2007, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh. Theo đó Công ty được phép chào bán 5.700.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu) cho các đối tượng sau:

    - Đợt I: Chào bán 2.450.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu, thành viên HĐQT, cán bộ chủ chốt và người lao động mới tuyển dụng trong Công ty. Ngày 19/02/2008 Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tăng từ 70 tỷ lên 94,5 tỷ đồng.

    - Đợt II: Chào bán 3.250.000 cổ phần theo hình thức đấu giá ra công chúng.

    - Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/3/2011, Công ty đã đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

    - Ngày 14/02/2013, Công ty đã thực hiện chuyển đổi 1.872.794 trái phiếu thành 14.331.963 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 627.419.230.000 đồng tương đương 62.741.923 cổ phần.

     - Năm 2015, Thành lập Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi  Nasaco Hà Nam, Công ty TNHH Lợn giống  Dabaco Hà Nam, Công ty TNHH Lợn giống  Dabaco Hải Phòng, Công ty TNHH Lợn  giống Dabaco Phú Thọ, Công ty TNHH đầu  tư phát triển Khu công nghiệp EIP. Đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học Dabaco.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp (đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 06/10/2006), Công ty được phép kinh doanh những ngành nghề như sau:

    - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;

    - Sản xuất, lai tại giống gia súc, gia cầm;

    - Chăn nuôi gia coogn lợn và gà thương phẩm, gà đẻ trứng;

    - Sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại;

    - Giết mổ, chế biến thực phẩm;

    - Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng hạ tầng;

    - Các lĩnh vực kinh doanh khác...

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Như So Ông Nguyễn Như So 62 Đến ngày 18 tháng 05 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Vi...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Khắc Thảo Ông Nguyễn Khắc Thảo 62 Đến ngày 18 tháng 05 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Quốc Đoàn Ông Lê Quốc Đoàn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đình Toàn Ông Nguyễn Đình Toàn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Xuân Mạnh Ông Trần Xuân Mạnh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thanh Hương Bà Nguyễn Thanh Hương  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Tường Ông Nguyễn Thế Tường 49 Từ tháng 05 năm 2015 đến nay : TV HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn DABACO V...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Thu Hương Bà Nguyễn Thị Thu Hương 55 Từ tháng 05 năm 1996 đến tháng 12 năm 2004 : Phó phòng Tài vụ, Trưởng phòng Tài ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Nguyên Ông Nguyễn Hoàng Nguyên 46 Từ tháng 11 năm 1996 đến tháng 12 năm 2001 : Công tác tại Xí nghiệp Gà giống Lạc...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Khắc Thảo Ông Nguyễn Khắc Thảo 62 Đến ngày 18 tháng 05 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thế Tường Ông Nguyễn Thế Tường 49 Từ tháng 05 năm 2015 đến nay : TV HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn DABACO V...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thị Thu Hương Bà Nguyễn Thị Thu Hương 55 Từ tháng 05 năm 1996 đến tháng 12 năm 2004 : Phó phòng Tài vụ, Trưởng phòng Tài ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Bằng Ông Nguyễn Văn Bằng 42 -Năm 2000 – 2001 Công tác tại P. dự án CIENCO 8 -Năm 2002 – 2005 Công tác tại C...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thế Chinh Ông Nguyễn Thế Chinh 57 -Từ 12/1985 – 03/1986 Cán bộ Sở Nông nghiệp Hà Bắc -Từ 04/1986 – 05/1995 Chuyên...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Tuế Ông Nguyễn Văn Tuế  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Văn Học Ông Phạm Văn Học 41 - Năm 2001 – 2003: công tác tại Công ty CP Việt Nam – Thái Lan - Năm 2003 – 05/2...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Trọng Kích Ông Nguyễn Trọng Kích 65 - Từ 10/1974 đến 10/1977 : Bộ đội - Từ 10/1977 đến 04/1982 : Chi ủy viên bí thư ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Quân Ông Nguyễn Văn Quân 62 Đến ngày 26 tháng 04 năm 2015 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabac...
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Bà Nguyễn Thị Thu Hương Bà Nguyễn Thị Thu Hương 55 Từ tháng 05 năm 1996 đến tháng 12 năm 2004 : Phó phòng Tài vụ, Trưởng phòng Tài ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thu Hương Bà Nguyễn Thị Thu Hương 55 Từ tháng 05 năm 1996 đến tháng 12 năm 2004 : Phó phòng Tài vụ, Trưởng phòng Tài ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Văn Lĩnh Ông Nguyễn Văn Lĩnh 61 Từ tháng 04 năm 1996 đến tháng 01 năm 2005 : Phụ trách Ban quản lý dự án Công ty...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Ngô Huy Tuệ Ông Ngô Huy Tuệ 40 Thành viên Ban kiểm soát, Phụ trách Phòng Vật tư Nhà máy chế biến thức ăn chăn n...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Đinh Thị Minh Thuận Bà Đinh Thị Minh Thuận  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Huệ Minh Bà Nguyễn Thị Huệ Minh  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News