Công ty niêm yết

DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
Chi tiết

Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh với vốn điều lệ ban đầu là 0,8 tỷ đồng và 10 nhân viên. Khi mới hoạt động, Đất Xanh chuyên về môi giới các dự án bất động sản. Ngày 22/12/2009, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh với mã DXG chính thức niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đưa Đất Xanh trở thành công ty đại chúng.

Lịch sử hình thành:

 

 • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được thành lập vào năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu là 800.000.000 (tám trăm triệu) đồng, vốn điều lệ hiện nay là 420.000.000.000 (bốn trăm hai mươi tỷ) đồng.
 • Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Công ty đã chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303104343 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 25/12/2012.
 • Tháng 07/2009: trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 1459/UBCK-QLPH ngày 20/07/2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Tháng 12/2009: Chính thức niêm yết 8.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã cổ phiếu DXG. 
 • Tháng 08/2010: Công ty thực hiện phát hành thành công 8.000.000 (tám triệu) cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 80.000.000 (tám mươi tỷ) đồng lên 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ) đồng theo Giấy chứng nhận số 588/UBCK-GCN của UBCKNN ngày 18/06/2010.
 • Tháng 11/2011: Công ty thực hiện phát hành thành công 16.000.000 (mười sáu triệu) cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 160.000.000.000 (một trăm sáu mươi tỷ) đồng lên 320.000.000.000 (ba trăm hai mươi tỷ) đồng theo Giấy chứng nhận chào bán số 82/UBCKGCN của UBCKNN ngày 16 tháng 08 năm 2011.
 • Tháng 12/2012: Công ty thực hiện phát hành thành công 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 320.000.000.000 (ba trăm hai mươi tỷ) đồng lên 420.000.000.000 (bốn trăm hai mươi tỷ) đồng theo công văn chấp thuận số 3530/UBCK-GCN của UBCKNN ngày 24 tháng 09 năm 2012.
 • Tháng 3/2013, thành lập Công ty Quản lý Nhà Việt Nam. 
 • Tháng 8/2013, khởi công khu dân cư phức hợp thương mại Sunview Town tại Quận Thủ Đức. 
 • Tháng 9/2013, ra mắt trang thương mại điện tử bất động sản (123muanha.vn) đầu tiên tại Việt Nam. 
 • Tháng 10/2013, mở bán chính thức dự án Sunview Town. 
 • Tháng 12/2013, đổi tên Công ty Cổ phần Đất Xanh Hoàn Cầu thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam. 
 • Tháng 12/2013, đổi tên Công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai thành Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ. 
 • Thành lập liên minh G5 - Liên minh bất động sản mạnh nhất thị trường hiện nay tại phía Bắc. 
 • Tái cấu trúc Tập đoàn theo mô hình quản trị hiệu quả với mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành “Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ”, tăng trưởng đột phá và triển khai những dự án đô thị lớn.
 • Tháng 11/2016, Tập đoàn Ðất Xanh tăng vốn điều lệ lên 2.530 tỷ đồng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lương Trí Thìn Ông Lương Trí Thìn 43 Từ năm 2000 đến năm 2003 : Công ty cổ phần du lịch địa ốc Anh – Pháp – Nhật
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Khánh Hưng Ông Nguyễn Khánh Hưng 41 Đến ngày 07 tháng 12 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Ngọc Đức Ông Bùi Ngọc Đức 43 Từ năm 2014 đến nay : Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lương Trí Thảo Ông Lương Trí Thảo 45 Từ ngày 18 tháng 08 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây d...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Việt Anh Ông Trần Việt Anh 41 Từ ngày 25 tháng 05 năm 2014 đến ngày 17 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Hà Đức Hiếu Ông Hà Đức Hiếu  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lương Trí Thìn Ông Lương Trí Thìn 43 Từ năm 2000 đến năm 2003 : Công ty cổ phần du lịch địa ốc Anh – Pháp – Nhật
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Khánh Hưng Ông Nguyễn Khánh Hưng 41 Đến ngày 07 tháng 12 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Ngọc Đức Ông Bùi Ngọc Đức 43 Từ năm 2014 đến nay : Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Đỗ Thị Thái Bà Đỗ Thị Thái 43 Từ ngày 18 tháng 03 năm 2015 đến ngày 27 tháng 03 năm 2017 : Quyền Phó TGĐ Công ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Công Luận Ông Trần Công Luận 37 Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Khối Đầu tư Miền Nam Công ty Cổ phần Dịch vụ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Trường Sơn Ông Nguyễn Trường Sơn 39 Từ năm 2011 đến năm 2017 : Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Thị Thùy Trang Bà Trần Thị Thùy Trang 40 Đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Đ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Văn Bang Ông Nguyễn Văn Bang  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm 40 Từ 2002 – 2003.: Công ty quảng cáo A&P Từ 03/2003 – 08/2006.: Công ty cổ phần...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trịnh Thị Ngọc Hà Bà Trịnh Thị Ngọc Hà 39 Từ 4/2004 – 9/2004: Trung Tâm bảo hiểm Petrolimex Phía Nam (Pjico Phía Nam) ...
Chi tiết...
 
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty