Company list

FLC Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
Details
Tiền thân Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập năm 2008. Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 0102033961 cấp 17/03/2008 với số vốn ban đầu là 18.000.000.000 đồng.Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 57/NQ/ĐHĐCĐ-2010 ngày 22 tháng 11 năm 2010, Công ty Cổ phần FLC được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
 

Lịch sử hình thành:

 

 

 • Tiền thân Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập năm 2008. Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số  0102033961 cấp 17/03/2008 với số vốn ban đầu là 18.000.000.000 đồng.
 • Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 09/12/2009 mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp CRV và đổi tên thành Công ty Cổ phần FLC vào ngày  20/01/2010.
 • Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 57/NQ/ĐHĐCĐ-2010 ngày 22 tháng 11 năm 2010, Công ty Cổ phần FLC được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là sự kết hợp hiệu  quả của các đối tác mạnh, đầy tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và tài chính, ngân hàng. Các đối tác mạnh của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc,  Công ty TNHH Hải Châu tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Với hoạt động ban đầu là sàn giao dịch bất động sản, tư vấn đầu tư, và tư vấn tài chính doanh nghiệp, FLC đang bắt đầu triển khai hoạt động đầu tư vào bất động sản. Đầu năm 2010, sàn giao dịch bất động  sản FLC ra đời, khẳng định quyết tâm của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
 • Định hướng chiến lược phát triển của FLC là trở thành một công ty mạnh và năng động, lấy hoạt động sàn bất động sản, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp, đầu tư và kinh doanh bất động sản  làm trọng điểm. Hiện tại Công ty đang sở hữu một số dự án bất động sản lớn có tiềm năng phát triển và nằm ở vị trí đắc địa tại Hà Nội và một số thành phố lân cận.
 • Tháng 4/2011, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) đà chinh thức được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để trở thành công ty đại chủng.
 • Ngày 25/4/2013, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã quyết nghị thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
 • Ngày 30/07/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) đã có thông báo số 723/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cùa Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, sau quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tập đoàn FLC, 77,18 triệu cổ phiếu FLC đã chính thức giao dịch trên HSX ngày 06/08/2013.
 • Tháng 7/2014 cổ phiếu FLC được đưa vào rổ cổ phiếu tính chỉ số VN30 
 • Tháng 9/2014 ký thỏa thuận với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện dự án BT xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh:

 

 • Dịch vụ quản lý bất động sản;
 • Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
 • Dịch vụ tư vấn bất động sản;
 • Dịch vụ đấu giá bất động sản;
 • Dịch vụ chứng khoán
 • Dịch vụ đầu tư tài chính
 • Kinh doanh công nghệ
 • Đại lý thuế
 • Tư vấn pháp lý
 • Khai thác chế biến khoáng sản
 • Truyền thông
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Trịnh Văn Quyết Ông Trịnh Văn Quyết 44 Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 08 năm 2010 : Thành viên Hội đồng quản trị Công t...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch thường trực Ông Lê Thành Vinh Ông Lê Thành Vinh 40 Từ ngày 09 tháng 03 năm 2017 đến ngày 03 tháng 11 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Hương Trần Kiều Dung Bà Hương Trần Kiều Dung 41 Từ ngày 09 tháng 05 năm 2015 đến ngày 09 tháng 03 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Bá Nguyên Ông Lê Bá Nguyên 42 Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Hương Trần Kiều Dung Bà Hương Trần Kiều Dung 41 Từ ngày 09 tháng 05 năm 2015 đến ngày 09 tháng 03 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đào Nam Phong Ông Đào Nam Phong 44
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Võ Thị Thùy Dương Bà Võ Thị Thùy Dương 42 Từ ngày 30 tháng 06 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lã Quý Hiển Ông Lã Quý Hiển 42 Từ ngày 09 tháng 03 năm 2016 đến ngày 30 tháng 08 năm 2017 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đỗ Như Tuấn Ông Đỗ Như Tuấn 50 Từ tháng 07 năm 2015 đến ngày 05 tháng 05 năm 2017 : Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Bình Phương Bà Nguyễn Bình Phương 46 Đến 26/06/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Việt Phương Ông Nguyễn Việt Phương 43 05/2016-nay: Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Faros 05/2016-nay: Phó tổng Giám đốc ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Trần Thị My Lan Bà Trần Thị My Lan 43 03/2001 - 02/2002 : Phòng Marketing - Khách sạn Melia Hà Nội. 03/2002 - 03/2004:...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Thế Anh Ông Trần Thế Anh 41 Từ ngày 11 tháng 02 năm 2014 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đặng Tất Thắng Ông Đặng Tất Thắng 38
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Đàm Ngọc Bích Bà Đàm Ngọc Bích 42 Từ ngày 05 tháng 05 năm 2012 đến ngày 19 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Ngâ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Bùi Hải Huyền Bà Bùi Hải Huyền 43
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trịnh Quốc Huy Ông Trịnh Quốc Huy 35
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Tiến Dũng Ông Nguyễn Tiến Dũng 44 Từ tháng 05 năm 2014 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Văn Sắc Ông Lê Văn Sắc 70 Từ ngày 04 tháng 03 năm 2015 đến 26/06/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Liê...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Hải Ninh Bà Phạm Thị Hải Ninh 34 Từ tháng 05 năm 2014 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ p...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng Ban Tài chính Ông Lã Quý Hiển Ông Lã Quý Hiển 42 Từ ngày 09 tháng 03 năm 2016 đến ngày 30 tháng 08 năm 2017 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết.
Attach Files
Date Title Type Download
News