Company list

FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Details

Tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Ban TCQT Tỉnh uỷ Sóc Trăng, thành lập ngày 20/1/1995, đi vào hoạt động 3/2/1996 chuyên chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu. Đến 1/1/2003 doanh nghiệp được cổ phần và đổi tên là Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta, tên thương mại FIMEX VN. Ngày 7/12/2006 cổ phiếu FIMEX VN lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã tên FMC và phần vốn Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng sở hữu đến nay chỉ còn dưới 7%.

Lịch sử hình thành

Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

 • Ngày 09/10/2002, Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng có quyết định số 346/QĐ.TCCB.02 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng từ loại hình doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. 
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2003 Công ty chính thức chuyển thành cổ phần với tên công ty là : Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN), hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 5903000012 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 19/12/2002 với vốn điều lệ 104 tỷ đồng, trong đó nhà nước giữ 77% sở hữu.
 • Ngày 22 tháng 11 năm 2003 công ty rút vốn điều lệ xuống 60 tỷ, phần vốn nhà nước còn 60 %. 
 • Ngày 09 tháng 08  năm 2005 công ty làm đấu gi á 11 % vốn điều lệ  để giảm phần vốn nhà nước còn 49%. 
 • Ngày 22 tháng 06 năm 2006 tại trung tâm giao dịch chứng khoán TP . HCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM) c ông ty tiếp tục đấu giá bán 16 tỉ đồng vốn sở hữu nhà nước. 
 • Trong năm 2007, công ty lại tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 79 tỷ đồng thông qua việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thưởng cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. 
 • Thực hiện theo Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ, để đáp ứng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 80 tỷ đồng đúng theo quy định để cổ phiếu FMC được tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), đến tháng 02/2009 công ty phát hành xong thêm 1 tỷ đồng cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 17,25%.
 • Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 10/11/2012, thời điểm   cuối tháng 03/2013 Công ty đã hoàn thành đợt phát hành 5.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Hùng Vương, nâng vốn điều lệ công ty lên 130 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 10,62%.
 • Năm 2014, Công ty đã phát hành thành công công 7 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty từ 130 tỉ lên thành 200 tỉ đồng. Việc phát hành này đã thực hiện xong tại thời điểm 31/12/2014.
 • Tháng 3/2016, Công ty tiếp tục phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng cốn điều lệ từ 200 tỉ lên 300 tỉ đồng.
Niêm yết :
 • Ngày 7 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu c ông ty được niêm yết lần đầu trên sàn giao dịch chứng khoán TP . HCM với tên FMC với lượng 6 triệu cổ phiếu, trong đó phần nhà nước chiếm giữ 20% .
 • Ngày 20/07/2007, c ông ty tiếp tục niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng  cho cổ đông hiện hữu là 900.000 cổ phiếu.
 • Ngày 21/05/2008, cổ phiếu FMC chính thức được niêm yết bổ sung thêm 1.000.000 cổ phiếu theo công văn chấp thuận số 447/TB-SGDHCM ngày 19/05/2008 của HOSE, nâng tổng số lượng cổ phiếu FMC được niêm yết tại HOSE là 7.900.000 cổ phiếu.
 • Tháng 05/2009, cổ phiếu FMC chính thức niêm yết bổ sung 100.000 cổ phiếu, nâng tổng số 8.000.000 cổ phiếu được niêm yết tại HOSE, đáp ứng đủ điều kiện vốn điều lệ 80 tỷ đồng và tiếp tục niêm yết tại HOSE theo quy định của Luật Chứng khoán.
 • Tháng 04/2013, cổ phiếu FMC tiếp tục niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu, nâng tổng số niêm yết lên 13.000.000 cổ phiếu.
 • Tháng 03/2015, Công ty đã hoàn thành việc niêm yết và lưu ký bổ sung đối với 7 triệu cổ phiếu vừa phát hành trong năm 2014.
 • Tháng 5/2016,   Công ty hoàn thành việc niêm yết và lưu ký bổ sung 10 triệu cổ phiếu mới phát hành xong trong tháng 3/2016.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư phục vụ trong ngành chế biến
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản sơ chế
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống
 • Gieo trồng, sản xuất, xuât khẩu và tiêu thụ nội địa hàng nông sản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Hồ Quốc Lực Ông Hồ Quốc Lực 63 Từ ngày 20 tháng 10 năm 2009 đến năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực p...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐTV Bà Nguyễn Thị Trà My Bà Nguyễn Thị Trà My 49 Từ ngày 16 tháng 03 năm 2015 đến ngày 15 tháng 04 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đặng Kiết Tường Ông Đặng Kiết Tường 60 Từ năm 1999 đến năm 2004 : Giám đốc Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Tô Minh Chẳng Ông Tô Minh Chẳng 49 Từ tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 07 năm 2006 : Kế toán tổng hợp, Trưởng Ba...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Hoàng Việt Ông Phạm Hoàng Việt 55 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 22 tháng 03 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Điều hành Ông Phạm Hoàng Việt Ông Phạm Hoàng Việt 55 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 22 tháng 03 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hoàng Thanh Vũ Ông Hoàng Thanh Vũ 41 Từ ngày 26 tháng 04 năm 2013 đến ngày 25 tháng 09 năm 2015 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Mã Ích Hưng Ông Mã Ích Hưng 49 Đến ngày 22 tháng 03 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đinh Văn Thới Ông Đinh Văn Thới 57 Đến ngày 26 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Dương Ngọc Kim Bà Dương Ngọc Kim 61 Từ tháng 10 năm 2009 đến ngày 16 tháng 04 năm 2010 : Thành viên Hội đồng quản tr...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Tô Minh Chẳng Ông Tô Minh Chẳng 49 Từ tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 07 năm 2006 : Kế toán tổng hợp, Trưởng Ba...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Văn Nguyên Ông Nguyễn Văn Nguyên  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Chung Thanh Tâm Ông Chung Thanh Tâm 56 Từ ngày 18 tháng 08 năm 2006 đến tháng 11 năm 2007 : Trưởng Ban kiểm soát Công t...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Triệu Tương Long Ông Triệu Tương Long  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Tô Minh Chẳng Ông Tô Minh Chẳng 49 Từ tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 07 năm 2006 : Kế toán tổng hợp, Trưởng Ba...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News