Công ty niêm yết

CPC Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ
Chi tiết

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) được thành lập ngày 26/04/2002 trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ. Qua quá trình hoạt động, CPC không ngừng nghiên cứu, cải tiến để đem đến cho bà con nông dân những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý. Chính vì thế, các sản phẩm của CPC ngày càng được bà con nông dân tin dùng, và đây là động lực rất lớn giúp cho CPC phát triển.

  • Tiền thân của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ là Xí nghiệp Thuốc Sát Trùng Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 477/QĐ.CT.TCCB.96 của UBND Tỉnh Cần Thơ ký ngày 26/03/1996, trực thuộc Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.
  • Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội theo xu hướng chung của cả nước, Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ được UBND Tỉnh Cần Thơ cho phép cổ phần hóa theo quyết định số 1462/QĐ-CT.UB ký ngày 26/04/2002 thành Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, được độc lập sản xuất kinh doanh và chính thức hoạt động từ ngày 01/6/2002.
  • Năm 2007, CPC kỷ niệm 5 năm thành lập và Giới thiệu logo mới.
  • Năm 2008, Công ty nhận Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 5 ngày 26/7/2008: tăng vốn điều lệ lên 41,088 tỷ đồng, mở rộng phạm vi hoạt động sang sản xuất kinh doanh thuốc và hóa chất cho nuôi trồng thủy sản.
  • Năm 2010 CPC chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
  • Năm 2011, CPC chính thức bổ sung niêm yết 194.250 cổ phiếu lên sàn giao dịch, nâng tổng vốn điều lệ thành 43,030 tỷ đồng
  • Năm 2015, CPC đạt được nhiều danh hiệu và bằng khen: danh hiệu Hàng VN chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn; giấy khen của Chủ tịch UBND Phường Phước Thới - Quận Ô Môn cho thành tích hoạt động trong 5 năm; giấy khen của Chủ tịch UBND Phường Phước Thới về những đóng góp phục vụ công tác an sinh xã hội...
  • Sản xuất kinh doanh: Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón và các máy móc, vật tư, bao bì nhựa và các lĩnh vực khác phục vụ nông nghiệp.
  • Xuất nhập khẩu: các mặt hàng nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi đăng ký và phù hợp với quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Trung Ông Nguyễn Văn Trung 63 Từ năm 2008 đến tháng 08 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Đăng Trúc Ông Phan Đăng Trúc 54 Từ năm 2001 đến tháng 04 năm 2009 : Giám đốc Công ty TNHH Thanh Sơn Hóa Nông
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Võ Viết Thanh Ông Võ Viết Thanh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Văn Mưa Ông Phan Văn Mưa  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Minh Ông Nguyễn Ngọc Minh 51 Đến ngày 06 tháng 04 năm 2012 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng C...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Trung Ông Nguyễn Văn Trung 63 Từ năm 2008 đến tháng 08 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Ngọc Minh Ông Nguyễn Ngọc Minh 51 Đến ngày 06 tháng 04 năm 2012 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng C...
Chi tiết...
Giám đốc Maketing Ông Bùi Anh Dũng Ông Bùi Anh Dũng 56 Từ năm 2007 đến ngày 18 tháng 04 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thuố...
Chi tiết...
Giám đốc Sản xuất Ông Nguyễn Thanh Tâm Ông Nguyễn Thanh Tâm 67 Từ năm 2005 đến năm 2007 : Phó GĐ Sản xuất CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Quách Thị Thúy Bà Quách Thị Thúy 59 Từ năm 1992 đến năm 2002 : Xí nghiệp Thuốc sát trùng Cần Thơ
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Văn Thái Ông Nguyễn Văn Thái 54 Từ năm 2002 đến năm 2007 : Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Dương Minh Thành Ông Dương Minh Thành   Đến ngày 06 tháng 04 năm 2012 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng C...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hồ Văn Hỷ Ông Hồ Văn Hỷ  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty