Công ty niêm yết

DHM Công ty cổ phần Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu
Chi tiết

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu tiền thân là Công ty TNHH TM Dương Hiếu được thành lập ngày 30/06/2003 với hoạt động chủ yếu là cung cấp vật tư thiết bị trong các ngành công nghiệp nặng ( vật liệu chịu lửa, thiết bị điện, thiết bị cơ khí ....). Giấy CNĐKKD:Số 4600341471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 30/6/2003; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/02/2012, chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Thương mại Dương Hiếu thành Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

Lịch sử hình thành:

 

  • Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu  tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dương Hiếu được thành lập ngày 30/06/2003, thay đổi lần thứ 22 ngày 11/11/2016;
  • Ngày 14/07/2012 Công ty đã niêm yết thành công 16.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với mã chứng khoán DHM;
  • Tháng 10/2013, Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ lên 234.983.700.000 đồng, tương đương với lượng cổ phiếu lưu hành là 23.498.370 cổ phiếu;
  • Ngày 14/10/2016 Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông 7% làm thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành thành 25.143.123 cổ phiếu tương đương vốn điều lệ là 251.431.230.000 đồng;
  • Hiện tại, Công ty đã thành lập 05 chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam và Thái Nguyên.

Ngành nghề kinh doanh:

 

  • Kinh doanh vật liệu chịu lửa;
  • Mua bán sắt thép;
  • Mua bán thiết bị điện;
  • Mua bán quặng sắt...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Dương Hữu Hiếu Ông Dương Hữu Hiếu 51 Từ năm 2003 : Giám đốc Công ty TNHH TM Dương Hiếu nay chuyển đổi thành DH JSC
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Thanh Tùng Ông Trần Thanh Tùng 38 − Từ năm 2004 đến năm 2005: Đội trưởng đội xây lắp điện Cty CP cơkhí và xây lắ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Việt Hải Ông Nguyễn Việt Hải 42
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Văn Tiến Đức Ông Văn Tiến Đức 58
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thành Vương Ông Nguyễn Thành Vương 38
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Dương Hữu Hiếu Ông Dương Hữu Hiếu 51 Từ năm 2003 : Giám đốc Công ty TNHH TM Dương Hiếu nay chuyển đổi thành DH JSC
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Thanh Tùng Ông Trần Thanh Tùng 38 − Từ năm 2004 đến năm 2005: Đội trưởng đội xây lắp điện Cty CP cơkhí và xây lắ...
Chi tiết...
Giám đốc Kinh doanh Bà Nguyễn Thị Thục Oanh Bà Nguyễn Thị Thục Oanh 29
Chi tiết...
Giám đốc Thi công Ông Phí Ngọc Anh Ông Phí Ngọc Anh 47 Từ ngày 05 tháng 05 năm 2016 đến ngày 05 tháng 04 năm 2017 : Giám đốc Kinh tế Kế...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Đặng Thiều Hoa Bà Đặng Thiều Hoa 42
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Dương Xuân Trường Ông Dương Xuân Trường 46
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trương Thị Tuyết Bà Trương Thị Tuyết 33
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty