company.listedcompany

CMV Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
company.details

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trước ñây là Công ty Bách hóa Tổng hợpthị xã Cà Mau được thành lập từ những năm 1980. Ngày 10/10/1992, được sự đồng ý của Nhà nước, căn cứ vào quyết định 142/QĐ-UB của UBND tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương Nghiệp Cà Mau được thành lập, với nguồn vốn ban đầu là 2,51 tỷ đồng (trong đó, vốn cố định 1,16 tỷ, vốn lưu động 1,35 tỷ)

Lịch sử hình thành:

  • Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trước đây là Công ty Bách hóa Tổng hợp thị xã Cà Mau được thành lập từ những năm 1980.
  • Từ năm 1987 – 1996, Công ty tiếp nhận thêm 05 doanh nghiệp nhà nước gồm: Công ty Nông sản thực phẩm thị xã Cà Mau (4/1987), Công ty Xuất Nhập khẩu thị xã (2/1988), Công ty Dịch vụ ăn uống (4/1990), Công ty Vật tư tổng hợp (8/1990) và Công ty Dịch vụ Phát thanh Truyền hình Minh Hải (6/1996).
  • Ngày 10/10/1992, được sự đồng ý của Nhà nước, căn cứ vào quyết định 142/QĐ-UB của UBND tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương Nghiệp Cà Mau được thành lập, với nguồn vốn ban đầu là 2,51 tỷ đồng (trong đó, vốn cố định 1,16 tỷ, vốn lưu động 1,35 tỷ).
  • Năm 2007, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-UB ngày 06/02/2007 về việc cổ phần hóa Công ty Thương Nghiệp Cà Mau. Ngày 14/09/2007, phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt theo quyết định số 637/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau. Ngày 28/11/2007, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CAMEX). Ngày 01/12/2007, Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau chính thức đi vào đi vào hoạt động theo giấy Chứng Nhận đăng ký kinh doanh số 6103000105 với vốn điều lệ là 70 tỷ VNĐ.
  • Năm 2009, Công ty tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 80,499 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cho CBCNV.
  • Năm 2010,  Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2009 tỷ lệ 19%. Ngày 21/06/2010, Cổ phiếu CTCP Thương nghiệp Cà Mau được chính thức giao dịch trên sàn HOSE với mã cổ phiếu là CMV.
  • Năm 2012,  Phát hành cổ phiếu thưởng 12% cho cổ đông hiện hữu, phát hành Esop cho cán bộ CNV tỷ lệ 5% và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 8%. Vốn điều lệ là 121.039.120.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Kinh doanh xăng dầu (dầu, dầu nhờn)
  • Kinh doanh cửa hàng bách hóa (thực phẩm đóng gói, nước giải khát, rượu bia, hàng tiêu dùng....)
  • Kinh doanh các ngành nghề kinh doanh khác: sang chiết nạp gas, kim khí điện máy, máy văn phòng, đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư và cơ sở hạ tầng khác, thi công các công trình; may công nghiệp; dịch vụ gửi xe và rửa xe; làm đại lý, khai thác, lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm; bán lẻ sách giáo khoa và dụng cụ học sinh...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hiền Bà Nguyễn Thị Hiền  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Xuân Phát Ông Dương Xuân Phát  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hạnh Ông Nguyễn Văn Hạnh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Việt Ánh Bà Nguyễn Thị Việt Ánh 63 Từ ngày 28 tháng 11 năm 2007 đến nay : CT.HĐQT và Tổng GĐ CTCP Thương Nghiệp Cà ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Xuân Trình Ông Lê Xuân Trình 58 + 08/2001 - 12/2006: Phó GĐ Công ty TNHH MTV Chế biến và kinh doanh sản phẩm khí...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Việt Ánh Bà Nguyễn Thị Việt Ánh 63 Từ ngày 28 tháng 11 năm 2007 đến nay : CT.HĐQT và Tổng GĐ CTCP Thương Nghiệp Cà ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thị Việt Ngọc Bà Nguyễn Thị Việt Ngọc 48 Từ tháng 01 năm 2010 đến nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương nghiệp Cà Mau
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Thái Trường An Ông Thái Trường An 49 Đến ngày 05 tháng 05 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phù Chí Anh Ông Phù Chí Anh 45 Từ ngày 06 tháng 09 năm 2016 đến ngày 05 tháng 05 năm 2018 : Thư ký HĐQT Công ty...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phù Chí Anh Ông Phù Chí Anh 45 Từ ngày 06 tháng 09 năm 2016 đến ngày 05 tháng 05 năm 2018 : Thư ký HĐQT Công ty...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Trần Chí Hiếu Ông Trần Chí Hiếu 57 Từ tháng 05 năm 1997 đến tháng 11 năm 2007 : Phó GĐ Công ty Thương nghiệp Cà Mau
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Ngô Thế Anh Ông Ngô Thế Anh 36 Từ tháng 05 năm 2008 đến tháng 02 năm 2011 : Chuyên viên Ban Thanh tra Pháp chế ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Phù Chí Anh Ông Phù Chí Anh 45 Từ ngày 06 tháng 09 năm 2016 đến ngày 05 tháng 05 năm 2018 : Thư ký HĐQT Công ty...
Chi tiết..
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews