Công ty niêm yết

ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
Chi tiết

Tiền thân của Công ty ALTA là Công Ty Văn Hóa Tổng Hợp Tân Bình - một doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1989. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh ngành in, ảnh, bao bì, đồ chơi trẻ em và thiết bị giáo dục; kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp; sản xuất hàng công nghệ, mỹ phẩm; giấy và các sản phẩm từ giấy...

  • Công ty cổ phần văn hóa Tân bình, tiền thân là Công ty văn hóa tổng hợp Tân bình được thành lập năm 1989 theo quyết định 51/QĐ UB của UBND T.P Hồ Chí Minh.Hoạt động theo cơ cấu "Dịch vụ thương mại Sản xuất"
  • Năm 1992 Công ty được đổi tên là Công ty Văn hóa và Dịch vụ Tổng hợ Tân Bình hoạt động theo cơ cấu "Sản xuất - thương mại - dịch vụ"
  • Năm 1998, ALTA là doanh nghiệp đầu tiên của ngành Văn hóa Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và được chuyển đổi thành Công ty CP Văn hóa Tân Bình theo quyết định 3336/QĐ - UB - KT ngày 26/06/1998 của UBND TPHCM và Giấy chứng nhận ĐKKD cố 064111 do Sở KH % ĐT TPHCM cấp ngày 31/08/1998 với vốn điều lệ ban đầu 13.347.000.000 đồng
  • Ngày 22/11/2006 công ty CP Văn hóa Tân Bình là doanh nghiệp đầu tiên thuộc ngành in ấn và bao bì xuất khẩu niêm yết cố phiếu với MCP ALT.
  • Công ty là đơn vị đầu tiên của ngành Văn hóa thông tin Việt Nam tiến hành cố phần hóa theo quyết định 28 NĐ/CP (07/05/1996)
  • Tháng 12/2008 ALTA hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 để tăng Vốn điều lệ từ 39.951.250.000 đồng lên 49.339.050.000 đồng.
  • Tháng 12/2009 ALTA hoàn tất việc trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100 :9 và tăng Vốn điều lệ từ 49.339.050.000 đồng lên 53.562.130.000 đồng.
  • Năm 2014,  Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ bằng phương thức tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng thêm 4.918.520.000 tỷ đồng, tương đương với số vốn điều lệ là 58.480.640.000 đồng.
  • Năm 2015, Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ bằng phương thức tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng thêm 3.244.590.000 tỷ đồng, tương đương với số vốn điều lệ là 61.725.230.000 đồng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Văn Điều Ông Hoàng Văn Điều 65 Từ năm 1989 đến ngày 01 tháng 07 năm 2014 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hó...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Lại Thị Hồng Điệp Bà Lại Thị Hồng Điệp 57 1989: Làm việc tại Công ty ALTA với chức vụ Kế toán trưởng. 2001: Giám đốc tài c...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông La Thế Nhân Ông La Thế Nhân 57 Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Hiện nay là Giám đốc Công ty CP In - Thươ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Minh Anh Tú Ông Hoàng Minh Anh Tú 38 Từ năm 2008 : Giám đốc Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền th...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Minh Tuấn Ông Nguyễn Minh Tuấn  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hoàng Minh Anh Tú Ông Hoàng Minh Anh Tú 38 Từ năm 2008 : Giám đốc Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền th...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hoàng Minh Anh Tài Ông Hoàng Minh Anh Tài 36 Từ năm 2008 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyề...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Lại Thị Hồng Điệp Bà Lại Thị Hồng Điệp 57 1989: Làm việc tại Công ty ALTA với chức vụ Kế toán trưởng. 2001: Giám đốc tài c...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Xuân Bà Nguyễn Thị Xuân  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Thái Thị Phượng Bà Thái Thị Phượng 53 1993: Làm việc tại Công ty ALTA. Hiện nay là Giám đốc tiếp thị Công ty ALTA. Tr...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Quách Thị Mai Trang Bà Quách Thị Mai Trang 58 1989: Làm việc tại Công ty ALTA Hiện là trưởng Ban kiểm soát nội bộ công ty ALTA...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Quốc Thắng Ông Lê Quốc Thắng 56 2002: Làm việc tại ALTA Hiện nay là Giám đốc Trung tâm Băng đĩa nhạc TRùng Dươn...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty