Công ty niêm yết

DXV Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
Chi tiết

Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXDTCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng. Ngày 24/01/2008, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ - SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng. Mã chứng khoán: DXV

Lịch sử hình thành:

 • Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXDTCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng.
 • Đến năm 1979 công ty được đổi tên và thành lập Nhà máy gạch ngói Quảng Đà trực thuộc Bộ xây Dựng theo quyết định số 417/BXDTCCB ngày 07/04/1979 của Bộ xây dựng.
 • Năm 1981 được Bộ xây Dựng đổi tên: Xí nghiệp liên hợp gạch ngói miền Trung – Trung bộ và đặt tên là : Xí nghiệp liên hợp gạch ngói số 2 trực thuộc Bộ xây Dựng. Được thành lập theo quyết định số 82/BXDTCCB ngày 21/01/1981.
 • Năm 1984 được đổi tên : Xí nghiệp liên hợp cung ứng và sản xuất VLXD gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 – Trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 1470/BXDTCCB ngày 30/10/1984 của Bộ Xây Dựng.
 • Năm 1990 Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 được chuyển giao trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam. Theo quyết định số 871/BXDTCLĐ ngày 10/12/1990.
 • Năm 1993 : Bộ xây Dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp : Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – Bộ xây dựng. Theo quyết định số 020A/BXDTCLĐ ngày 12/02/1993.
 • Tháng 9/1993 được Bộ xây Dựng đổi tên thành Công ty xi măng – VLXD Đà Nẵng trực thuộc Liên hợp các Xí nghiệp xi măng Việt Nam theo Quyết định số 446/BXDTCLD ngày 30/09/1993.
 • Tháng 7 năm 1996 Công ty được bổ sung tên gọi chính thức là Công ty xi măng Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam theo quyết định số 662/BXDTCLĐ ngày 29/07/1996.
 • Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà nẵng cấp ngày 01/06/2007.
 • Ngày 24/01/2008, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ - SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM. Mã chứng khoán: DXV, Số lượng cổ phiếu niêm yết là 9.900.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 99.000.000.000 đồng. 

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất kinh doanh xi măng, các sản phẩm từ xi măng và các chủng loại vật liệu xây dựng
 • khác ;
 • Sản xuất vỏ bao xi măng, bao bì các loại ;
 • Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng ;
 • Kinh doanh và kinh doanh XNK vật tư, phụ tùng, thiết bị, vật liệu xây dựng ;
 • Kinh doanh vận tải đường sắt, đường bộ và đường thủy ;
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà và văn phòng ;

Hoạt động của công ty hiện nay chủ yếu là kinh doanh xi măng, kinh doanh sắt thép, sản xuất và kinh doanh các loại VLXD như gạch nung tuynen, đá ốp lát granit, các loại bao bì PP,KP.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Doãn Nam Khánh Ông Doãn Nam Khánh 57 Từ ngày 01 tháng 09 năm 2011 đến ngày 21 tháng 04 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Văn Khôi Ông Trần Văn Khôi 50 Đến ngày 23 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hả...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Vỹ Ông Nguyễn Hữu Vỹ  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đinh Ngọc Châu Ông Đinh Ngọc Châu 51 Từ tháng 08 năm 2016 đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Kế Tích Ông Lê Kế Tích 52 Từ tháng 7/1992 - 1994: Nhân viên kỹ thuật cơ điện thuộc dựng thuộc Công ty VLXD...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Phan Viết Quyền Ông Phan Viết Quyền  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Trần Văn Khôi Ông Trần Văn Khôi 50 Đến ngày 23 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hả...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Lê Kế Tích Ông Lê Kế Tích 52 Từ tháng 7/1992 - 1994: Nhân viên kỹ thuật cơ điện thuộc dựng thuộc Công ty VLXD...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Đinh Ngọc Châu Ông Đinh Ngọc Châu 51 Từ tháng 08 năm 2016 đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 37 Từ ngày 28 tháng 04 năm 2012 đến ngày 20 tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Phương Lan Bà Nguyễn Phương Lan  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Minh Hoàng Ông Trần Minh Hoàng 58 - Từ 4/1984 đến 9/2002: Công tác tại Công ty CP Xi măng VLXD XL Đà nẵng. - Từ 1...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Phan Viết Quyền Ông Phan Viết Quyền  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty