Company list

AAV Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
Details

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, được thành lập từ tháng 4/2010, có trụ sở tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã khẳng định được thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh trọng điểm là bất động sản, đã triển khai đầu tư các dự án bất động sản như: Trung tâm Mua sắm tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh; Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh; Khu chung cư và nhà ở tại phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương; Cụm dân cư đô thị cạnh khu sinh thái Âu Cơ, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai một số dự án bất động sản trọng điểm khác như: Khu Côn Sơn Resort tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh; Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Khu Công viên nghĩa trang Hoa Lạc Viên, thị xã Chí Linh, một số dự án khu dân cư đô thị, khu phức hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ cao cấp cho người nước ngoài thuê tại thành phố Hải Dương.

 • Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800819038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/04/2010 trên cơ sở tách ra từ Công ty cổ phần việt Tiên Sơn với vốn điều lệ thực góp là 10 tỷ đồng, hoạt động về lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản chuyên tại địa bàn tỉnh Hải Dương.
 • Ngày 20/07/2010, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đâ thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản tại thị xã Chí Linh; và sau gần 1 năm, ngày 14/03/2011, Công ty đã thành lập thêm Sàn Giao dịch Bất động sản thứ 2 tại thành phố Hải Dương. Đây cũng chính là 2 sàn giao dịch bất động sản đầu tiên trên địa bàn tinh Hải Dương. Việc thành lập Sàn giao dịch Bất động sàn là sự khàng định hướng tới chuyên nghiệp hoá và cam kết phục vụ khách hàng cùa Công ty trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 • Ngày 29/04/2011, UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 04121000543 giao cho Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh” với diện tích 144.780 m2, Giấy chứng nhận đầu tư điều chinh ngày 10/7/2013 với diện tích thực hiện dự án là: 199.559,08 m2.
 • Ngày 17/10/2011, UBND tỉnh Hâi Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 04121000594, thay đổi lần thứ nhất ngày 01/12/2013 giao cho Công ty cổ phần Hồng Hưng (Công ty con cùa Công ty cồ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc) làm chủ đầu tư thực hiện dự án “Khu chung cư và nhà ờ tại phường Việt Hòa thành phố Hải Dương” với tổng diện tích thực hiện dự án 63.466 m2.
 • Ngày 31/12/2012, Việt Tiên Sơn Địa Ổc đã đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tinh Hài Dương với tồng mức đầu tư là 19,2 tỷ đồng. Đây cũng chính là trụ sỡ làm việc của Công ty cho đến thời điểm hiện tại.
 • Ngày 25/03/2013, UBND tinh Hài Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư sổ 04121000663 giao cho Liên danh Việt Tiên Sơn - Thăng Long thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Cụm dân cư đô thị cạnh khu sinh thái Âu Cơ, đường Nguyễn Hữu cầu, thành phố Hải Dương”, đại diện liên danh là Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
 • Ngày 16/07/2013, Việt Tiên Sơn Địa Ôc tiếp tục thành lập Trung tâm Du lịch lữ hành với mục tiêu đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động của Công ty, không chi trong lĩnh vực bất động sản.
 • Ngày 24/03/2014, UBND tinh Hải Dương ban hành văn bản sổ 422/UBND-VP về việc chi định Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc là chù dầu tư thực hiện dự án khu “Côn Sơn Resort” với quy mô 90,68 ha ; Ngày 13/2/2018 UBND tinh Hải Dương ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án Côn Sơn Resort, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh.
 • Ngày 20/03/2017, Công ty thành lập chi nhánh Hà Nội, có địa chi tại số 19 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội để mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại và giới thiệu các sản phẩm bất động sán trong tương lai của Công ty tới các Nhà đầu tư tại Hà Nội.
 • Ngày 17/05/2017, Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc dược UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng tại Công văn số 2756/UBCK-GSĐC.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, mua và môi giới bất động sản
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Xây dựng công trình đường sắt và dường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công ừình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cơ sở hạ tầng
 • Bán buôn thực phẩm. 
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản
 • Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Đại lý du lịch. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch
 • Điều hành tua du lịch.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thanh Hải Ông Nguyễn Thanh Hải 58 Tháng 12 năm 1980 đến tháng 5 năm 1984: Chủ tịch Hội đồng quàn trị Công ty cồ ph...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trương Thanh Sơn Ông Trương Thanh Sơn 52 Từ tháng 01/1988 đến tháng 03/1993: Nhân viên kế hoạch Tổng Công ty xuất nhập kh...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tuấn Anh Ông Nguyễn Tuấn Anh 36 Từ tháng 04/2005 đến tháng 03/2010: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Việt Tiên ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Văn Điệp Ông Dương Văn Điệp 50 Tháng 03 năm 2003 đến tháng 05 năm 2010: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Bùi Thị Bích Vân Bà Bùi Thị Bích Vân  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Trần Đức An Ông Trần Đức An  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trương Thanh Sơn Ông Trương Thanh Sơn 52 Từ tháng 01/1988 đến tháng 03/1993: Nhân viên kế hoạch Tổng Công ty xuất nhập kh...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Minh Xô Ông Nguyễn Minh Xô 59 Tháng 10 nám 1980 đến tháng 10 năm 1985: Trung đội trường Đại đội 10, Trung đoàn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Dương Văn Điệp Ông Dương Văn Điệp 50 Tháng 03 năm 2003 đến tháng 05 năm 2010: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Ông Nguyễn Tuấn Anh 36 Từ tháng 04/2005 đến tháng 03/2010: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Việt Tiên ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Tuấn Anh Ông Nguyễn Tuấn Anh 36 Từ tháng 04/2005 đến tháng 03/2010: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Việt Tiên ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Đỗ Thị Thu Hà Bà Đỗ Thị Thu Hà 35 Tháng 10/2006 đến tháng 05/2010: Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Trương Khôi Ông Nguyễn Trương Khôi 72 Tháng 07 năm 1965 đến tháng 07 năm 1986: Chủ nhiệm xe máy Trung đoàn 140 Quân đo...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Ngọc Việt Ông Trần Ngọc Việt  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News