Công ty niêm yết

CVN Công ty cổ phần Vinam
Chi tiết

Công ty cổ phần VINAM tiền thân là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam, được thành lập ngày 14/02/2007, đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam. Ngành nghề kinh doanh: lập hồ sơ thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tr thiết bị kỹ thuật các dự án xây dựng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án; xây dựng công trình dân dụng, cấp thoát nước...

 • Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam (được thành lập ngày 14/02/2007, đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.
 • Đến nay Công Ty Cổ Phần Vinam đã trải qua hơn 5 năm trưởng thành và phát triển. Với số lượng nhân viên 5 người từ những ngày đầu tiên, hiện tại quy mô đội ngũ cán bộ công nhân viên tại văn phòng và các dự án tăng lên 40 người.
 • Ngày 13/12/2010, Công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 32.500.000.0000 đồng.
 • Ngày 13/12/2010, Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.700.000 cổ phiếu; chia cổ tức cho cổ đông hiện hửu là 250.000 cổ phiếu, chào bán cho cổ đông chiến lược 300.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 32.500.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần số 7 ngày 14/04/2011
 • Lập hồ sơ thầu, phân tích, đánh giá hồ SO' dự thầu, thẩm tra thiết bị kỹ thuật, kỷ thuật thy công các dự án xây dựng bao gồm: dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi và cấp thoát nước
 • Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án.
 • Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
 • Xây dựng công trình dân dụng, cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV
 • Tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
 • Vận chuyển hành khách theo đường bộ
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng; thiết bị phục vụ nghành xây dựng
 • Trồng rừng, khai thác rừng (Trừ lâm sản nhà nước cấm), chăn sóc rừng
 • Xây dựng các công trình dân dụng
 • Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi
 • Khai thác mỏ
 • Xây dựng nhà máy xi măng
 • Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí (trừ loại hình vui chơi giải trí nhà nước cấm)
 • Xây dựng các khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp, khu đô thị
 • Xây dựng các công trình điện năng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Quang Thắng Ông Nguyễn Quang Thắng 37
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hà Bà Nguyễn Thị Hà 49
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Takishita Akira Ông Takishita Akira  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Liên Bà Nguyễn Thị Liên  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hà Thị Thu Trang Bà Hà Thị Thu Trang  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Quang Thắng Ông Nguyễn Quang Thắng 37
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Bùi Thị Hiên Bà Bùi Thị Hiên  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Đào Thị Thanh Bà Đào Thị Thanh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hường Bà Nguyễn Thị Hường  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hà Bà Nguyễn Thị Hà  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty