Công ty niêm yết

C69 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
Chi tiết

Công ty cổ phần xây dựng 1369 được thành lập từ năm 2003 ngành nghề khai thác đá, san lấp mặt bằng, bốc xúc, vận tải. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển đến nay công ty cổ phần xây dựng 1369 trở thành một trong những công ty uy tín trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu khoáng sản.

  • ng theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/08/2003 với vốn điều lệ ban đầu là 3.500.000.000 VNĐ;
  • Trải qua một thời gian hoạt động, với việc trúng thầu thi công nhiều công trình lớn nhỏ trên địa bàn địa phương và các tỉnh lân cận, Hoạt động khai thác đạt công suất cao, các hợp đồng xuất khẩu đá vôi với các đối tác nước ngoài lớn liên tục được ký và thực hiện, Công ty chúng tôi đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đến nay Công ty đã đạt quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong quá trình phát triển Công ty đã tạo được tiếng vang tốt không chỉ đối với các Đối tác, Khách hàng, mà còn tạo được Uy tín tốt đối với nhân dân địa phương và các nhà đầu tư;
  • Ngày 19/09/2016, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chính thức chấp thuận Công ty cổ phần 1369 trở thành Công ty đại chúng.
  • Nhà thầu xây dựng;
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, tư vấn quản lý dự án;
  • Khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu khoáng sản;
  • Bốc xúc, vận tải hàng hoá bằng đượng bộ;
  • Buôn bán máy móc, thiết bị công nghiệp và phụ tùng máy khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Minh Tân Ông Lê Minh Tân 50 Từ tháng 05 năm 2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1369 Chủ tịch HĐTV C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Thế Bà Phạm Thị Thế 47 Từ tháng 12 năm 2014 đến nay : TGĐ Công ty CP Sứ Hải Dương TV HĐQT kiêm Phó Giám...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Miêng Ông Nguyễn Văn Miêng 56 Từ năm 2016 đến nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm GĐ CTCP Phát triển đô thị Đại Thành...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Đào Thị Đầm Bà Đào Thị Đầm 55 Từ năm 2007 đến năm 2015 : Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Công ty TNHH Thương mại và vận ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Anh Luân Ông Lê Anh Luân 45 Từ năm 2014 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm GĐ CTCP Xây dựng 1369 GĐ CTCP đầu tư ...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Phạm Thị Thế Bà Phạm Thị Thế 47 Từ tháng 12 năm 2014 đến nay : TGĐ Công ty CP Sứ Hải Dương TV HĐQT kiêm Phó Giám...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Lê Anh Luân Ông Lê Anh Luân 45 Từ năm 2014 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm GĐ CTCP Xây dựng 1369 GĐ CTCP đầu tư ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Văn Thụ Ông Phạm Văn Thụ 49 Từ tháng 04 năm 2015 đến nay : Phó GĐ CTCP Xây dựng 1369 Giám đốc Công ty TNHH H...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Văn Tùng Ông Phạm Văn Tùng 36 Từ năm 2016 đến nay : Phó GĐ CTCP Xây dựng 1369
Chi tiết...
Phó Giám đốc Bà Phạm Thị Thế Bà Phạm Thị Thế 47 Từ tháng 12 năm 2014 đến nay : TGĐ Công ty CP Sứ Hải Dương TV HĐQT kiêm Phó Giám...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Tài chính Bà Nguyễn Thị Thúy Bà Nguyễn Thị Thúy  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thúy Bà Nguyễn Thị Thúy  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Trần Xuân Bản Ông Trần Xuân Bản 38 Từ tháng 01 năm 2014 đến nay : Kế toán CTCP Ô tô Hải Dương
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Doan Bà Phạm Thị Doan 33 Từ tháng 01 năm 2016 đến nay : Kế toán viên CTCP Cao Lanh Hải Dương
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Cao Hà Linh Bà Cao Hà Linh 27 Từ tháng 06 năm 2016 đến nay : TV BKS CTCP Xây dựng 1369
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Thúy Bà Nguyễn Thị Thúy  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty