Company list

CLH Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
Details

Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-TCCB ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty Than Nội Địa) tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam. Sản phẩm chính là xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40, Clinker pooc lăng thương phẩm Cpc 40, Cpc 50, Cpc 60 được sản xuất theo dây chuyền công nghệ lò quay phương pháp khô là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay.

 • Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-TCCB ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty Than Nội Địa) tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 3676/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên.
 • Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên VVMI thành Công ty cổ phần.
 • Ngày 15/11/2007: Tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại SGD Chứng khoán Hà Nội
 • Ngày 01/01/2008: CTCP Xi măng La Hiên VVMI chính thức chuyển đổi thành CTCP với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng
 • Năm 2008: Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.
 • Ngày 16/06/2010: Bàn giao dự án "Đầu tư mở rộng nâng cao công suất Nhà máy xi măng La Hiên" đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư được quyết toán 626.755 triệu đồng.
 • Ngày 18/03/2016: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 • Sản xuất xi măng, clinker.
 • Khai thác đá vôi, đất sét.
 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Huy Hùng Ông Đỗ Huy Hùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng 53
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Lê Thị Thu Hiền Bà Lê Thị Thu Hiền 45 Từ năm 2008 đến ngày 01 tháng 08 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi mă...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hà Văn Chuyển Ông Hà Văn Chuyển 53 03/1990-12/1993 Kỹ thuật viên phòng KT + 01/1994-09/1994: Thợ sửa chữa + 10/1994...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Quốc Bình Ông Trịnh Quốc Bình  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Phạm Trung Hợp Ông Phạm Trung Hợp 41 Từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến ngày 05 tháng 04 năm 2018 : Phụ trách quản trị ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng 53
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Lê Bá Chức Ông Lê Bá Chức 54 Từ tháng 01 năm 2008 đến ngày 01 tháng 08 năm 2018 : Phó Giám đốc Công ty cổ phầ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Vũ Ngọc Bách Ông Vũ Ngọc Bách 55 Từ tháng 01 năm 2008 đến ngày 01 tháng 08 năm 2018 : Phó Giám đốc Công ty cổ phầ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Lê Thị Thu Hiền Bà Lê Thị Thu Hiền 45 Từ năm 2008 đến ngày 01 tháng 08 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi mă...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 42
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Hồng Cẩm Bà Lê Thị Hồng Cẩm 40 Từ T8/2001 đến T9/2004: Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty than Nội ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Hoàng Thị Thúy Bà Hoàng Thị Thúy  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng 53
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News