Company list

ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không
Details

Công ty XNK Hàng không (Airimex) được thành lập ngày 21/03/1989, trụ sở tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thương hiệu của Công ty đã được khẳng định. Chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp ngày càng nâng cao, công ty Airimex có uy tín lớn đối với nhiều ngân hàng, khách hàng trong và ngoài nước.

 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không được thành lập theo Quyết định số 1173/QĐ/TCCB/LĐ ngày 30/07/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/09/1994 cùng các lần sửa đổi bổ sung
 • Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không theo Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103012269 ngày 18/05/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 07/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2009 vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng.
 • Căn cứ theo quyết định số 617/QĐ-SGDHN ngày 31/08/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không .  Căn cứ Giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 92/GCN-SGDHN ngày 06/10/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chứng nhận Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không có mã chứng khoán ARM được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội kể từ ngày 31/08/2010.
Ngành nghề kinh doanh
 • Kinh doanh máy bay, động cơ, dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị dụng cụ, vật tư, và phụ tùng cho ngành hàng không
 • Đại lý vé, giữ chỗ hàng không trong nước và quốc tế;
 • Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kho ngoại quan;
 • Dịch vụ ủy thác, xuất nhập khẩu kê khai hải quan;
 • Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá Công ty kinh doanh;
 • Kinh doanh các thiết bị điện, thiết bị giàn khoan...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đào Khắc Hậu Ông Đào Khắc Hậu   Từ ngày 24 tháng 04 năm 2015 đến 12/04/2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tuấn Anh Ông Nguyễn Tuấn Anh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Việt Dũng Ông Hoàng Việt Dũng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quốc Trưởng Ông Nguyễn Quốc Trưởng 58 Từ ngày 08 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Duy Việt Ông Nguyễn Duy Việt  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Điều hành Ông Nguyễn Quốc Trưởng Ông Nguyễn Quốc Trưởng 58 Từ ngày 08 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Giám đốc chi nhánh Ông Trần Trung Dũng Ông Trần Trung Dũng  
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Trần Trung Dũng Ông Trần Trung Dũng  
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Đinh Ngọc Chủng Ông Đinh Ngọc Chủng 62 Từ năm 2004 đến tháng 05 năm 2006 : Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hàng Khô...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Hồng Quang Ông Phạm Hồng Quang 49 Từ tháng 05 năm 2003 đến tháng 06 năm 2006 : Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Airimex
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Dương Quang Trung Ông Dương Quang Trung   Từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 06 năm 2016 : Quyền Kế toán trưởn...
Chi tiết...
Phó phòng Tài chính-Kế toán Bà Dương Ánh Hồng Bà Dương Ánh Hồng  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Đỗ Thu Hằng Bà Đỗ Thu Hằng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đinh Phúc Lộc Ông Đinh Phúc Lộc  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hồ Xuân Tam Ông Hồ Xuân Tam  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Đình Thái Ông Nguyễn Đình Thái 44 Từ tháng 06 năm 2008 đến ngày 01 tháng 04 năm 2014 : Kế toán trưởng Công ty Cổ p...
Chi tiết...
Kế toán Bà Dương Ánh Hồng Bà Dương Ánh Hồng  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News