Company list

ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
Details

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành lập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Sau một thời gian hoạt động, ngày 24/12/2006, Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán ABT.

 

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành lập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Sau một thời gian hoạt động, ngày 24/12/2006, Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán ABT.
  • CTCP XNK thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre.
  • Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  • Ngày 31/5/2013, Công ty đã phát hành 500.000 cổ phiểu phổ thong theo chương trình lựa chọn cho người lao động và nâng vốn điều lệ từ 136.072.070.000 đồng lên 141.072.070.000 đồng.
  • Ngày 24/06/2013, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định số 227/2013/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty được niêm yết bổ sung 500.000 cổ phiếu. Công ty đã đăng ký giao dịch bổ sung từ ngày 05/07/2013.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất cá giống, nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản .
  • Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, sắt thép, bao bì, nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thuốc thú ý thủy sản.
  • Bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, kinh doanh thuốc thú y thủy sản.
  • Thương mại, nhà hàng, dịch vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Kiết Tường Ông Đặng Kiết Tường 59 Từ năm 1999 đến năm 2004 : Giám đốc Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Khải Ông Nguyễn Văn Khải 51 Từ ngày 06 tháng 08 năm 2005 đến ngày 21 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trung Anh Ông Nguyễn Trung Anh 44
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Khắc Hải Ông Nguyễn Khắc Hải 40 Từ năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty CP BIBICA + Từ năm 2014 : Thành viên HĐQT ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Kim Hiếu Ông Bùi Kim Hiếu 47 Từ năm 1996 đến năm 2000 : Nhân viên và Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đặng Kiết Tường Ông Đặng Kiết Tường 59 Từ năm 1999 đến năm 2004 : Giám đốc Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Kim Hiếu Ông Bùi Kim Hiếu 47 Từ năm 1996 đến năm 2000 : Nhân viên và Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phan Hữu Tài Ông Phan Hữu Tài 41 Từ năm 2004 đến ngày 10 tháng 01 năm 2012 : Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh CTCP...
Chi tiết...
Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê 55 Từ năm 2004 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Đặng Thị Bích Liên Bà Đặng Thị Bích Liên   Từ ngày 31 tháng 03 năm 2012 đến ngày 01 tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Ngô Thị Kim Phụng Bà Ngô Thị Kim Phụng 37 Đến ngày 01 tháng 09 năm 2015 : Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bibica
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Lan Phương Bà Nguyễn Lan Phương  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Bùi Kim Hiếu Ông Bùi Kim Hiếu 47 Từ năm 1996 đến năm 2000 : Nhân viên và Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
12-11-2018 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (file pdf) Finance Report pdf
News