Company list

CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin
Details

Là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực thương mại ngoại thương trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp cận nhanh và sớm thích ứng với cơ chế mới, Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex) ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • Tiền thân là Công ty XNK Than và Cung ứng vật tư thành lập ngày 01/01/1982
 • Ngày 25/12/1996: đổi tên thành Công ty XNK và hợp tác Quốc tế - COALIMEX
 • Ngày 01/12/2004: Công ty XNK và hợp tác Quốc tế - COALIMEX được chuyển thành CTCP XNK Than Việt Nam (Coalimex) với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng theo Quyết định số 149/QĐ-BCN
 • Ngày 14/01/2005: Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thành lập CTCP XNK Than Việt Nam
 • Ngày 25/01/2005: Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP
 • Ngày 29/12/2006: CTCP XNK Than Việt Nam đổi tên thành CTCP XNK Than - TKV (V-Coalimex) 
 • Ngày 17/05/2007: Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN với tổng số cổ phiếu đăng ký là 4.827.560 cổ phiếu.
 • Ngày 07/08/2015: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2014/GCNCP-VSD-1 thay đổi lần thứ nhất với tổng số cổ phiếu đăng ký là 11 triệu cổ phiếu.
 • Ngày 19/01/2016: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán là CLM
 • Ngày 15/04/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của CLM trên HNX
Quá trình tăng vốn điều lệ
 • Tháng 12/2008: Vốn điều lệ là 48.2756 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • Tháng 07/2015: Vốn điều lệ là 110 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác: than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than, khoáng sản, kim khí; thiết bị, phương tiện vận tải, xe máy, phụ tùng, vật tư các loại
 • Nhập khẩu vật tư, thiết bị
 • Xuất khẩu lao động
 • Kinh doanh địa ốc và văn phòng
 • Đầu tư và hợp tác quốc tế
 • Sản xuất, chế biến than mỏ và các khoáng sản khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trọng Hùng Ông Nguyễn Trọng Hùng 57 1980 - 1986: Học Đại học Matcơva + 1987-11/1988: Cán bộ viện nghiên cứu 481 Tổ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Hải Ông Nguyễn Thanh Hải 48 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : GĐ, Ủy viên HĐQT Công ty CP XNK Than - Vinacomin ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Cứ Ông Nguyễn Văn Cứ 57 12/1986-01/1999: Cán bộ, phó trưởng phòng Xí nghiệp tuyển than Hòn Gai + 03/1999...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thanh Nga Bà Nguyễn Thanh Nga 47 01/1995- 10/1997: Chuyên viên Phòng Xuất than - Công ty Coalimex + 10/1997-07/20...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Minh Ông Phạm Minh 42 Từ tháng 09 năm 2016 đến nay : Phó GĐ Công ty, Ủy viên HĐQT Công ty CP XNK Than ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Hải Ông Nguyễn Thanh Hải 48 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : GĐ, Ủy viên HĐQT Công ty CP XNK Than - Vinacomin ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Phạm Minh Ông Phạm Minh 42 Từ tháng 09 năm 2016 đến nay : Phó GĐ Công ty, Ủy viên HĐQT Công ty CP XNK Than ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Lê Thị Thu Trang Bà Lê Thị Thu Trang 41 Từ tháng 12 năm 2009 đến nay : Kế toán trưởng Công ty CP XNK Than - Vinacomin (C...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Lan Anh Bà Nguyễn Thị Lan Anh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Hoàng Đức Phương Ông Hoàng Đức Phương 43 07/1984- 05/1987: Chiến sĩ Trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật không quân + 06/1987-...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Bùi Thị Minh Thư Bà Bùi Thị Minh Thư 47 11/1995-02/2005: Chuyên viên Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế (Coalimex...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News