Hướng dẫn mở tài khoản Online - eKYC

Hướng dẫn mở tài khoản Online - eKYC

 

Bước 1: Nhà đầu tư tải app Apg Trading tại đây:

Bước 2: Nhà đầu tư lựa chọn đăng ký tài khoản và khai thông tin theo hướng dẫn:

 

P/s: Nhà đầu tư vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, ảnh chứng minh thư phải còn hạn và rõ nét, ảnh không được quá 2mb.

Bước 3: Nhà đầu tư Bấm CHẤP NHẬN 

Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo mở tài khoản thành công qua mail và số điện thoại đã đăng ký.

Bước 4: Nhà đầu tư thực hiện đăng nhập và bắt đầu giao dịch

Mọi chi tiết về mở tài khoản xin liên hệ APG theo số hotline: 0918 410 277