company.listedcompany

CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
company.details
 • Là một ngân hàng chủ lực, chủ đạo của hệ thống ngân hàng Việt Nam, VietinBank luôn dẫn đầu về quy mô, chất lượng, hiệu quả kinh doanh cũng như tích cực tham gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.
 • VietinBank đã tạo lập thị trường lớn, mạng lưới khách hàng truyền thống rộng khắp thuộc các thành phần, các ngành kinh tế trong cả nước, đồng thời triển khai tích cực và có kết quả các chỉ đạo, định hướng chính sách và giải pháp của NHNN trong việc chủ động tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chủ động đưa ra các chương trình/gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển kinh doanh, theo đúng định hướng của Chính phủ.
 • VietinBank đã và đang đi đúng mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế, đưa VietinBank phát triển bền vững, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của cổ đông, ngày càng gia tăng uy tín, vị thế, hiệu quả hoạt động của VietinBank trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lịch sử hình thành:

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), tiền thân là Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập dưới tên gọi Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam theo Nghị định số 53/NĐ-HĐBT ngày 26 tháng 03 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy NHNNVN và chính thức được đổi tên thành “Ngân hàng Công thương Việt Nam” theo quyết định số 402/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày 14 tháng 11 năm 1990.
 • Ngày 27 tháng 03 năm 1993, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 67/QĐ-NH5 về việc thành lập NHCTVN thuộc NHNNVN. Ngày 21 tháng 09 năm 1996, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 285/QĐ-NH5 về việc thành lập lại NHCTVN theo mô hình Tổng Công ty Nhà nước được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ.
 • Ngày 23 tháng 09 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định 1354/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngày 02 tháng 11 năm 2008, Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 2604/QĐ-NHNN về việc công bố giá trị doanh nghiệp Ngân hàng Công thương Việt Nam.
 • Ngày 25 tháng 12 năm 2008, Ngân hàng Công thương tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng thành công và thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần. Ngày 03/07/2009, Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 14/GP-NHNN thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
 • NHTMCP Công thương Việt Nam chính thức hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103038874 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 03/07/2009 
 • Hiện nay VietinBank đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100111948 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 29/4/2014
 • Đến nay Ngân hàng có 01 Hội sở chính,  01 Trung tâm Tài trợ thương mại tại Hà Nội, 151 chi nhánh (trong đó có 2 chi nhánh ở nước ngoài), 03 đơn vị sự nghiệp, 03 văn phòng đại diện (trong đó có 01 văn phòng đại diện tại nước ngoài), gần 1.000  phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước; 07 công ty con; 01 ngân hàng con và 02 công ty liên kết

Ngành nghề kinh doanh:

 • Cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ trong và ngoài nước
 • Cho vay và đầu tư, tài trợ thương mại, bảo lãnh và tái bảo lãnh
 • Kinh doanh ngoại hối, tiền gửi, thanh toán, chuyển tiền, phát hành và thanh toán thẻ tín dụng trong nước và quốc tế, séc du lịch
 • Kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và cho thuê tài chính
 • Những dịch vụ tài chính - ngân hàng khác

Chiến lược phát triển và đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường tài chính Việt Nam đang trên đà phát triển sôi động, chiến lược phát triển của VietinBank được xây dựng dựa trên những nghiên cứu, phân tích, đánh giá tiềm năng thị trường và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Chiến lược của VietinBank là trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng, có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu đề ra, VietinBank đã và đang tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng thông qua nâng cao năng lực tài chính, công nghệ và quản trị rủi ro, không ngừng thay đổi tư duy quản trị theo hướng áp dụng các chuẩn mực tiên tiến, hiện đại trên thế giới trong hoạt động ngân hàng. Tập trung phát huy các lợi thế, khắc phục các tồn tại/hạn chế, tận dụng tối đa các cơ hội trên thị trường nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh doanh, tạo tiền đề cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, xây dựng VietinBank trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng lớn mạnh có sức cạnh tranh cao theo phương châm: “ An toàn, hiệu quả và bền vững”.

company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews