Công ty niêm yết

EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
Chi tiết

Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/01/1990 và nhận được Giấy phép hoạt động số 11/NH-GP ký ngày 06/04/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cho phép Ngân Hàng hoạt động trong 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng và có tên mới là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank)

Lịch sử thành lập:

 • Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại cổ phẩn đầu tiên của VN, được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo Quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi ban đầu là Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
 • Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/01/1990 và nhận được Giấy phép hoạt động số 11/NH-GP ký ngày 06/04/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cho phép Ngân Hàng hoạt động trong 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng và có tên mới là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank)

Lĩnh vực kinh doanh:

 • Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; 
 • Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; 
 • Nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; 
 • Cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái và giấy tờ có giá; 
 • Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc; 
 • Thanh toán quốc tế; đầu tư vào chứng khoán và các giấy tờ có giá; 
 • Dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ nội địa, thẻ quốc tế Visa, MasterCard, VisaDebit; 
 • Dịch vụ ngân quỹ; 
 • Dịch vụ tài chính trọn gói dành cho du học sinh; 
 • Dịch vụ tư vấn tài chính;
 • Các dịch vụ ngân hàng khác.
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty