Công ty niêm yết

BXH ông ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng
Chi tiết

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Bao bì Xi măng Hải Phòng (thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng). Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 01/10/2004. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh vỏ bao bì xi măng và các loại vỏ bao bì khác; sản xuất nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì; cho thuê văn phòng, kho, bến bãi...

  • Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Bao bì Xi măng Hải Phòng (thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng). Công ty là đơn vị đi đầu trong chương trình chuyển đổi sản xuất của Công ty Xi măng Hải Phòng theo chủ trương công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
  • Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐCP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc “chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần” và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 64/2002 của các Bộ, ngành có liên quan; Căn cứ Quyết định số 908/XMVN-HĐQT ngày 10/6/2002 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty xi măng Việt Nam. 
  • Sau một thời gian khẩn trương tiến hành các thủ tục, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2004 theo Quyết định số 1222/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. 
  • Ngày 07 tháng 01 năm 2008 Công ty đã được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng. Năm 2009 Công ty tiến hành đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đến ngày 25/11/2009 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  • Sản xuất và kinh doanh vỏ bao bì xi măng và các loại vỏ bao bì khác;. Sản xuất nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;
  • Xuất nhập khẩu và kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;
  • Cho thuê văn phòng, kho, bến, bãi;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Mai Hồng Hải Ông Mai Hồng Hải 47 Từ năm 1993 : Công tác tại Công ty Xi măng Hải Phòng, nay là Ủy viên Hội đồng q...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Nghĩa Ông Nguyễn Anh Nghĩa 57 Đến ngày 01 tháng 10 năm 2016 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Ph...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hồng Anh Việt Ông Hồng Anh Việt   Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 đến ngày 18 tháng 11 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Hạnh Ông Nguyễn Văn Hạnh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Đặng Thị Thanh Hữu Bà Đặng Thị Thanh Hữu   Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 đến ngày 27 tháng 04 năm 2018 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Anh Nghĩa Ông Nguyễn Anh Nghĩa 57 Đến ngày 01 tháng 10 năm 2016 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Ph...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Hồng Anh Việt Ông Hồng Anh Việt   Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 đến ngày 18 tháng 11 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Hà Thúy Mai Bà Hà Thúy Mai  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Đào Thị Thu Hòa Bà Đào Thị Thu Hòa  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Kim Anh Bà Nguyễn Thị Kim Anh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Kim Chi Bà Nguyễn Thị Kim Chi   Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 đến ngày 27 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Hà Thúy Mai Bà Hà Thúy Mai  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty