Công ty niêm yết

FUCTVGF2 Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2
Chi tiết

Giới thiệu:

Loại hình quỹ
TVGF2 là quỹ đóng có thời gian hoạt động dự kiến 3 năm, được niêm yết & giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) và được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM). Trong thời gian hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể mua/bán chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE như một cổ phiếu bình thường.
Mục tiêu và Chiến lược đầu tư
Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung vào các cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết của những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển dài hạn, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, sản phẩm và dịch vụ khác biệt và mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Ông Nguyễn Văn Ngọc Ông Nguyễn Văn Ngọc  
Chi tiết...
Thành viên BĐD Quỹ Ông Nguyễn Hữu Duy Ông Nguyễn Hữu Duy  
Chi tiết...
Thành viên BĐD Quỹ Bà Ngô Thị Tuất Bà Ngô Thị Tuất 37
Chi tiết...
Thành viên BĐD Quỹ Bà Hà Thanh Hòa Bà Hà Thanh Hòa 38
Chi tiết...
Thành viên BĐD Quỹ Ông Lại Hải Hồng Ông Lại Hải Hồng  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty