company.listedcompany

FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50
company.details

Ngày 17/10/2017, SGDCK TP.HCM đã cấp Quyết định niêm yết số 369/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Quỹ ETF SSIAM VNX50 (mã chứng khoán là FUESSV50) được niêm yết trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch, chứng chỉ quỹ FUESSV50 chính thức giao dịch lần đầu tiên vào ngày 24/10/2017.

Quá trình hình thành và phát triển:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) được thành lập từ năm 2007, và là công ty con 100% vốn của Công ty cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI). SSIAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư đa dạng cho các nhâ đầu tư cá nhân và tỗ chức trong nước và nước ngoài.
Giới thiệu về Công Ty cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn:
Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) được thành lập từ cuối năm 1999, là một trong ba công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, cũng là công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên và duy nhất được thành lập lúc đó, với sổ vốn ban đầu là 6 tỷ đồng với ba nghiệp vụ chinh là tư vấn đầu tư, môi giới và lưu ký chứng khoán. Đến nay, SSI có đầy đủ các nghiệp vụ của một công ty chứng khoán, vốn Điều Lệ của SSI đến 31/12/2016 hơn 4.900 tỷ đồng tổng tài sàn tại 31/12/2016 khoảng 13.227 tỷ đồng và hiện đang là công ty chứng khoán có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. SSI là một trong các công ty chửng khoán quản lý số lượng tài khoản khách hàng với tổng tài sản của khách hàng lớn nhất thị trường.
Các mảng hoạt động chính cùa SSI gồm có:
Dịch vụ chứng khoán;
Dịch vụ ngân hàng đầu tư;
Nguồn vốn và kinh doanh tài chính;
Quán lý quỹ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Lê Thị Lệ Hằng Bà Lê Thị Lệ Hằng 44 Từ ngày 26 tháng 04 năm 2013 đến ngày 21 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT độc...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Tô Thùy Linh Bà Tô Thùy Linh   Gia nhập SSIAM từ nàm 2011, Bà Linh hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách các lĩnh...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Phan Dũng Ông Nguyễn Phan Dũng   Gia nhập SSIAM từ nâm 2007, ông Dũng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách mảng tư...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Điều hành quỹ Ông Nguyễn Bá Huy Ông Nguyễn Bá Huy  
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews