Công ty niêm yết

DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Chi tiết

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (tiền thân là Nhà nghỉ Xây dựng) được Bộ Xây dựng thành lập ngày 26 tháng 5 năm 1990. Với chức năng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, điều dưỡng cho cán bộ công nhân ngành Xây dựng, đồng thời kết hợp kinh doanh du lịch - nghỉ mát cho du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Thiện Tuấn được Bộ Xây dựng bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà nghỉ Xây dựng, có trụ sở tại số 2 Thùy Vân – TP Vũng Tàu ( Nay là 169 Thùy Vân Vũng tàu).

Lịch sử hình thành:
 • Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng tiền thân là Nhà nghỉ Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 26/05/1990 theo Quyết định số 311/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với nhiệm vụ ban đầu là kinh doanh dịch vụ du lịch và làm công tác điều dưỡng theo kế hoạch của Bộ Xây dựng.
 • Thực hiện chủ trương của Nhà nước về tổ chức lại sản xuất kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh, ngày 05/05/1993 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định 153A/BXD-TCLĐ thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước lấy tên là Công ty Đầu tư Xây dựng và Du lịch(tên giao dịch tiếng anh là TIIC) với tổng số vốn kinh doanh 8,2 tỷ đồng.
 • Ngày 15/02/2001, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 223/QĐ-BXD đổi tên Công ty Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Xây dựng thành Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC). Trên cơ sở đó, DIC đã phát triển theo hướng đa ngành nghề với các đơn vị phụ thuộc là Khách sạn Vũng Tàu (Khách sạn Thùy Vân cũ); Xí nghiệp Xây dựng số 1; Xí nghiệp Thi công Cơ giới điện – nước; Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Vật liệu Xây dựng; Xí nghiệp Xây dựng số 4 (Xí nghiệp kinh doanh vật tư xây dựng cũ); Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Du lịch; Khách sạn Thủy Tiên và Chi nhánh tại TP.HCM.
 • Tháng 8/2002, DIC đã trình đề án thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Ngày 15/12/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1158/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm và Bộ Xây dựng có Quyết định số 01/QĐ-BXD ngày 02/01/2003 thành lập và quy định nhiệm vụ, chức năng của Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) thành CÔng ty mẹ trong mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con. Đến ngày 01/07/2003 Tổ hợp DIC chính thức chuyển sang mô hình hoạt động “Công ty mẹ - Công ty con”.
 • Ngày 15/10/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng. Ngày 13/03/2008, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng chính thức trở thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng với Vốn điều lệ là 370.000.000.000 đồng.
 • Ngày 01/09/2008, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng được đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
 • Ngày 24/06/2009, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đã hoàn tất về việc phát hành tăng vốn theo giấy chứng nhận số 395/GCN-UBCK ngày 21/05/2009 về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng; đồng thời thực hiện đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nâng tổng Vốn điều lệ của DIC Corp lên 600.000.000.000 đồng.
 • Năm 2010,  Tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng và nâng  số cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch lên  100 triệu cổ phần. 
 • Năm 2011,  Tăng Vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng và nâng  số cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch lên  130 triệu cổ phần.
 • Năm 2013,  Tăng Vốn điều lệ lên 1.430 tỷ đồng và nâng  số cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch lên  143 triệu cổ phần trong Qúy I/2013. 

 

Ngàn nghề kinh doanh:

 • Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới.
 • Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình kỹ thuật hạ tần và khu công nghiệp, công trình giao thong, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện.
 • Thiết kế, chế tạo các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình
 • ...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thiện Tuấn Ông Nguyễn Thiện Tuấn 62 Từ năm 1990 đến ngày 14 tháng 06 năm 2012 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hùng Cường Ông Nguyễn Hùng Cường 37 Từ ngày 14 tháng 06 năm 2012 đến ngày 22 tháng 05 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Tổng Cô...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Văn Tăng Ông Hoàng Văn Tăng   Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 08 năm 2013 : Trưởng phòng Đầu tư DIC Corp
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Minh Phú Ông Trần Minh Phú 56 Từ năm 2003 đến ngày 14 tháng 06 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Đầu...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Tín Ông Nguyễn Quang Tín 43 Từ tháng 03 năm 2008 đến năm 2013 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Phan Thị Mai Hương Bà Phan Thị Mai Hương   Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Đinh Quang Hoàn Ông Đinh Quang Hoàn 43 Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 đến tháng 09 năm 2015 : Thành viên HĐQT Tổng Công t...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Minh Phú Ông Trần Minh Phú 56 Từ năm 2003 đến ngày 14 tháng 06 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Đầu...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thị Thanh Huyền Ông Nguyễn Thị Thanh Huyền  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hoàng Văn Tăng Ông Hoàng Văn Tăng   Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 08 năm 2013 : Trưởng phòng Đầu tư DIC Corp
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Văn Sự Ông Bùi Văn Sự   - 3/1995 - 12/2000: Kế toán viên, Phó phòng kế toán Công ty TNHH Tân Mê Kông - 4...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Văn Thành Ông Phạm Văn Thành 57 Đến ngày 10 tháng 09 năm 2017 : Công bố thông tin CTCP Du lịch và Thương mại DIC...
Chi tiết...
Giám đốc Nhân sự Ông Hoàng Duy Thịnh Ông Hoàng Duy Thịnh  
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Ông Nguyễn Quang Tín Ông Nguyễn Quang Tín 43 Từ tháng 03 năm 2008 đến năm 2013 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Quang Tín Ông Nguyễn Quang Tín 43 Từ tháng 03 năm 2008 đến năm 2013 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Hoàng Thị Hà Bà Hoàng Thị Hà   Từ ngày 10 tháng 08 năm 2012 đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Tổng...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Ông Nguyễn Trọng Nghĩa   Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Văn Đạt Ông Trần Văn Đạt   Từ ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Quang Tín Ông Nguyễn Quang Tín 43 Từ tháng 03 năm 2008 đến năm 2013 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần DIC số 4
Chi tiết.
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty