Company list

CTX Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Details

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thành lập Công ty Xây lắp, Xuất nhập khẩu vật liệu và Kỹ thuật xây dựng - tên viết tắt là CONSTREXIM. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi; hoạt động kinh doanh bất động sản...

 • Được  thành  lập  theo quyết định  số 630/BXD  - TCCB  ngày 23/4/1982  và Quyết  định  số  1088/BXD-TCLĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thành lập Công ty  Xây  lắp, Xuất  nhập  khẩu  vật  liệu  và Kỹ  thuật  xây  dựng-tên  viết  tắt  là CONSTREXIM
 • Ngày 21/11/2006 Bộ xây dựng đã có Quyết định số 1587/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam. 
 • Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-BXD của Bộ xây dựng, Constrexim đã tiến hành Đại hội   đồng Cổ đông và hoạt động theo mô hình cổ phần toàn diện từ tháng 6 năm 2007 theo Giấy  đăng ký kinh doanh số 0103017485.
 • 1982: Công ty Constrexim được thành lập
 • 1996: Constrexim tái cơ cấu, chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành
 • 2002: Constrexim áp dụng mô hình tổ chức “công ty mẹ - công ty con” đầu tiên tại VN
 • 2007: Constrexim cổ phần hóa toàn diện, đổi tên thành Tcty Constrexim Holdings
 • 2012: Niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán với mã CTX
 • 2013: Công bố bộ nhãn hiệu mới CTX Holdings. CTX HOLDINGS là nhãn hiệu mới của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings).
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy  lợi, thủy điện, công trình  ngầm
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Tư vấn xây dựng trong các lãnh vực; 
 • Gia công  lắp dựng kết cấu  thép, lắp đặt các hệ thống và các  thiết bị cơ điện kỹ thuật công  trình; 
 • Thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu; Thí nghiệm nền móng; 
 • Thi công các loại cọc; Khai thác và sản xuất đá; 
 • Sản xuất kinh doanh các các chủng loại vật liệu xây dựng, các mặt hàng trang trí nội ngoại  thất; 
 • Mua bán, ký gửi, đại lý và kinh doanh xuất nhập khẩu các hàng hóa công nghệ xây dựng,  dây chuyền công nghệ...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phan Minh Tuấn Ông Phan Minh Tuấn 46 Đến ngày 25 tháng 10 năm 2013 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hưng Ông Nguyễn Hưng 47 Từ ngày 04 tháng 03 năm 2016 đến 11/01/2017 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Đ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lý Quốc Hùng Ông Lý Quốc Hùng 46
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Khanh Ông Trần Khanh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Chu Thị Hồng Hạnh Bà Chu Thị Hồng Hạnh  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Phan Minh Tuấn Ông Phan Minh Tuấn 46 Đến ngày 25 tháng 10 năm 2013 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Ngô Hoài Nam Ông Ngô Hoài Nam 46
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lý Quốc Hùng Ông Lý Quốc Hùng 46
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trần Anh Hải Ông Trần Anh Hải 46 Từ năm 2012 đến ngày 02 tháng 02 năm 2016 : Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ông Trần Anh Hải Ông Trần Anh Hải 46 Từ năm 2012 đến ngày 02 tháng 02 năm 2016 : Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Lý Văn Khả Ông Lý Văn Khả 60 -Từ 12/1980 – 06/1984 Đi bộ đội - Từ 09/1984 – 11/1990 Cán bộ Sở Tài chính - Từ ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trần Anh Tú Ông Trần Anh Tú  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Toàn Thắng Ông Nguyễn Toàn Thắng  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Trần Anh Hải Ông Trần Anh Hải 46 Từ năm 2012 đến ngày 02 tháng 02 năm 2016 : Thành viên BKS Tổng Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News