Công ty niêm yết

GEX Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Chi tiết

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tiền thân là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, được thành lập ngày 10/07/1990. Ngày 01/12/2010, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thiết bị điện, xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng...

Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Tiền thân của Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam ngày nay là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, được thành lập ngày 10/07/1990 nhằm tập trung sức mạnh các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công nghiệp kỹ thuật điện.
 • Ngày 31/05/2006:Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện chuyển thành Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 • Ngày 27/09/2010: Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Ngày 01/12/2010: Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam chính thức chuyển thành Tổng công ty  CP Thiết bị điện Việt Nam với vốn điều lệ 1,400 tỷ đồng
 • Kế từ khi cổ phần hóa đến nay, Tổng công ty đã trải qua 1 lần tăng vốn điều lệ từ 1400 tỷ đồng lên 1550 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Ngày phát hành: 06/08/2015.
 • Ngày 09/10/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch đầu tiên trên UPCoM với mã chứng khoán GEX
 • Ngày 26/10/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của GEX trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 21.700 đồng/CP
 • Ngày 25/12/2015, Bộ Công thương thoái toàn bộ 100% vốn đầu tư tại Tổng Công ty.

Ngành nghề kinh doanh

 

 • Sản xuất thiết bị điện khác
 • Xây dựng công trình có ích. Chi tiết: Thi công, lắp đặt công trình đường dây, trạm biến áp đến 220KV.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
 • Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Tuấn Ông Nguyễn Văn Tuấn 35 12/2013 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Fecon + ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trọng Tiếu Ông Nguyễn Trọng Tiếu 60 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2017 đến ngày 01 tháng 07 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Đỗ Thị Phương Lan Bà Đỗ Thị Phương Lan   Từ ngày 30 tháng 05 năm 2014 đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Công ty cổ p...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hoa Cương Ông Nguyễn Hoa Cương 58 Từ tháng 11 năm 2010 đến ngày 04 tháng 01 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Võ Anh Linh Ông Võ Anh Linh 39 2004 - 2007: Tư vấn viên cao cấp - Deloitte Việt Nam + 2007 - 2015: Phó trưởng b...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 62 Từ 1980 - 1994: Giảng viên trường đại học Kiến trúc + Từ 1994 - 2004: Phó tổng g...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Phạm Tuấn Anh Ông Phạm Tuấn Anh 43 Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 17 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Tuấn Ông Nguyễn Văn Tuấn 35 12/2013 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Fecon + ...
Chi tiết...
Giám đốc Điều hành Ông Nguyễn Trọng Tiếu Ông Nguyễn Trọng Tiếu 60 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2017 đến ngày 01 tháng 07 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phạm Tuấn Anh Ông Phạm Tuấn Anh 43 Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 17 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Lê Thị Hồng Lĩnh Bà Lê Thị Hồng Lĩnh   Từ ngày 19 tháng 06 năm 2014 đến ngày 13 tháng 10 năm 2014 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Minh Cúc Bà Phạm Thị Minh Cúc 39 07/2002 - 01/2008: Kế toán viên Công ty Chế tạo Điện Cơ Hà Nội + 03/2008 - 06/20...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Mỹ Hà Bà Phạm Thị Mỹ Hà 48 Đến ngày 27 tháng 04 năm 2012 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Phạm Tuấn Anh Ông Phạm Tuấn Anh 43 Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 17 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Thư ký công ty Ông Phạm Tuấn Anh Ông Phạm Tuấn Anh 43 Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 17 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty