Company list

DNM Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
Details

Tiền thân của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO là Trạm Vật tư y tế Quảng Nam - Đà Nẵng, được Sở Y Tế Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập từ năm 1976. Qua nhiều lần thay đổi, tháng 7/2005 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; buôn bán máy móc thiết bị y tế; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác...

 • Trạm vật tư y tế Quảng Nam Đà Nẵng được Sở y tế Quảng Nam Đà Nẵng thành lập từ năm 1976. nhằm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng viện trợ y tế để khắc phục hậu quả sau chiến tranh.
 • Đến năm 1986 đổi tên thành Công ty Thiết bị vật tư y tế Quảng Nam Đà Nẵng chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí như giường, tủ, bàn sinh ... cung cấp cho các bệnh viện trong tỉnh.
 • Năm 1997 khi Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tách thành hai đơn vị hành chính thì Công ty chuyển về trực thuộc Bộ Y tế, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam lấy tên là Công ty Thiết bịY tế Trung ương 3 Đà Nẵng theo Quyết định số 34/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 13/ 01/1997.
 • Năm 2004 thực hiện chủ trương Cổ phần hoá các Doanh nghiệp của Nhà nước,Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần y tế DANAMECO theo Quyết định số 3596/ QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế ngày 12/10/2004 và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 7/2005.
 • Năm 2008, do nhu cầu phát triển doanh nghiệp, Công ty chuyển thành Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO để phù hợp với cơ cấu và bộ máy hoạt động mới.
 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 07/12/2012 với mã số doanh nghiệp 0400102101 với vốn điều lệ 30.143.620.000 đồng tương đương 3.014.362 cổ phiếu.
 • Sản xuất và kinh doanh thuốc, thiết bị và vật tư y tế
 • Sản xuất Bông Băng gạc y tế, các sản phẩm dùng một lần trong phẫu thuật, gói đẻ sạch và sản xuất các sản phẩm phục vụ cấp cứu chấn thương, thiên tai, địch hoạ: trang phục chống dịch, túi sơ cứu, .....
 • Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liêu, dụng cụ thiết bị y tế
 • Kinh doanh hoá chất xét nghiệm, hoá chất chống dịch, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các dụng cụ vật tư phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.
 • Dịch vụ tư vấn sửa chữa bảo trì thiết bị dụng cụ y tế và thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang và các công trình chuyên ngành y tế.
 • Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 • Kinh doanh hoá chất (trừ hoá chất độc hại mạnh), thuốc tẩy trùng, thiết bị tẩy trùng và xử lý môi trường. Dịch vụ tẩy trùng
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (chi tiết: dịch vụ tẩy trùng và xử lý môi trường).
 • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác (chi tiết: đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ khu vực miền Trung và Tây Nguyên).
 • Sửa chữa thiết bị khác (chi tiết: dịch vụ tư vấn sửa chữa, bảo trì thiết bị, dụng cụ y tế).
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng (chi tiết: dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang và các công trình chuyên ngành y tế).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hải Trọng Ông Lê Hải Trọng   Từ tháng 05 năm 2016 đến ngày 04 tháng 12 năm 2016 : Thành viên HĐQT Tổng Công t...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Phạm Thị Minh Trang Bà Phạm Thị Minh Trang 66 Đến 08/05/2017 : Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tấn Tiên Ông Nguyễn Tấn Tiên 55 Từ ngày 07 tháng 05 năm 2012 đến 27/03/2017 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Hiệp Hòa Ông Đỗ Hiệp Hòa 40 2001: Cán bộ XNK tại Công ty TNHH Trasimex Lạng Sơn - 2002 – 2003: Phụ trác...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Chu Hải Công Ông Chu Hải Công 44 Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 08 năm 2016 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Văn Nam Ông Lê Văn Nam  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Võ Anh Đức Ông Võ Anh Đức 39
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Bà Đinh Thị Ngọc Yến Bà Đinh Thị Ngọc Yến   Từ ngày 18 tháng 12 năm 2012 : Công bố thông tin Tổng Công ty cổ phần Y tế Dana...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Hải Trọng Ông Lê Hải Trọng   Từ tháng 05 năm 2016 đến ngày 04 tháng 12 năm 2016 : Thành viên HĐQT Tổng Công t...
Chi tiết...
Giám đốc Kế hoạch - Tổng hợp Bà Nguyễn Thị Minh Hiền Bà Nguyễn Thị Minh Hiền 44 Từ ngày 07 tháng 05 năm 2012 : Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần Y tế Danamec...
Chi tiết...
Phó TGĐ Khối Sản xuất Ông Đặng Quốc Tuấn Ông Đặng Quốc Tuấn 54 1992 – 1998: Nhân viên kế toán, Công ty thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng. 1998 – 2004: ...
Chi tiết...
Phó TGĐ Kinh doanh Ông Đỗ Kiên Giang Ông Đỗ Kiên Giang 43
Chi tiết...
Phó TGĐ phụ trách Xuất Nhập khẩu Bà Nguyễn Thị Hoài Nam Bà Nguyễn Thị Hoài Nam 43 Từ ngày 24 tháng 04 năm 2015 đến ngày 11 tháng 07 năm 2018 : Thành viên HĐQT Tổn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đặng Quốc Tuấn Ông Đặng Quốc Tuấn 54 1992 – 1998: Nhân viên kế toán, Công ty thiết bị y tế TW3 Đà Nẵng. 1998 – 2004: ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Hành chính nhân sự Ông Nguyễn Văn Hoa Ông Nguyễn Văn Hoa   Từ ngày 17 tháng 05 năm 2011 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017 : Thành viên BKS Tổng...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Tài chính - Kế toán Ông Võ Anh Đức Ông Võ Anh Đức 39
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Huỳnh Thị Li Li Bà Huỳnh Thị Li Li  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Đình Phương Nam Ông Nguyễn Đình Phương Nam  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trương Văn Bảy Ông Trương Văn Bảy  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Vũ Mạnh Tú Ông Vũ Mạnh Tú  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Cao Thị Hiền Trang Bà Cao Thị Hiền Trang  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News