company.listedcompany

GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP
company.details

Ý tưởng về một ngành công nghiệp khí đã được hình thành từ đầu những năm 90 khi sản lượng khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, nếu không đưa vào bờ để sử dụng sẽ phải đốt bỏ ngoài khơi. Do đó, ngày 20/09/1990, PV GAS được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là Công ty Khí đốt và với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Lịch sử hình thành: 

 

 • Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế.
 • Tháng 9/1990, Thành lập Công ty Khí đốt với nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.
 • Tháng 4/1995, Dòng khí đầu tiên từ bể Cửu Long được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.
 • Tháng 10/1998, LPG & Condensate lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.
 • Tháng 12/2002, Dòng khí đầu tiên từ bể Nam Côn Sơn được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.
 • Tháng 11/2003, Mạng cấp khí thấp áp đầu tiên hoàn thành.
 • Tháng 5/2007, Dòng khí đầu tiên từ mỏ PM3 - 46 Cái Nước được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ.
 • Tháng 7/2007, Trở thành Tổng Công ty Khí, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • Tháng 5/2011, Trở thành Công ty Cổ phần, vốn điều lệ: 18.950 tỷ đồng.
 • Tháng 5/2012, Niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên cổ phiếu của PV Gas trên sàn chứng khoán TP. HCM.
 • Ngày 29/1/2016 PV GAS tăng vốn điều lệ lên thành 19.139,5 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh: 

 • Khí khô
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
 • Khí ngưng tụ (Condensate)
 • Khí thiên nhiên nén (CNG)
 • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)
 • Ống thép dầu khí

Dịch vụ

 • Vận chuyển khí và các sản phẩm khí
 • Thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình khí
 • Dịch vụ kho cảng cho các dịch vụ xuất nhập khẩu khí
 • Cung cấp vật tư, thiết bị ngành khí
 • Bọc ống dầu khí (bọc chống ăn mòn, cách nhiệt, bê tong gia trọng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Sinh Khang Ông Nguyễn Sinh Khang 58  - 1983 - 1985: Trung úy, Kỹ sư Thông tin Vô tuyến điện, Bộ Tư lệnh Quân khu 7  ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Mạnh Sơn Ông Dương Mạnh Sơn 50 Từ tháng 02 năm 2009 đến tháng 05 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Khí Việt N...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Võ Thị Thanh Ngọc Bà Võ Thị Thanh Ngọc 43 Từ tháng 10 năm 2015 : TV HĐQT PV GAS
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Nguyễn Anh Tuấn 45
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Đỗ Đông Nguyên Ông Đỗ Đông Nguyên  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Dương Mạnh Sơn Ông Dương Mạnh Sơn 50 Từ tháng 02 năm 2009 đến tháng 05 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Khí Việt N...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Thanh Nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị 56 Từ tháng 07 năm 2009 đến ngày 18 tháng 05 năm 2011 : Phó TGĐ Tổng công ty Khí Vi...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Quốc Huy Ông Nguyễn Quốc Huy 47 Từ tháng 01 năm 2010 đến ngày 18 tháng 05 năm 2011 : Phó Tổng GĐ TCT Khí Việt Na...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Bùi Ngọc Quang Ông Bùi Ngọc Quang 59 Từ ngày 19 tháng 05 năm 2011 đến tháng 05 năm 2016 : Phó TGĐ TCT Khí Việt Nam - ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hồ Tùng Vũ Ông Hồ Tùng Vũ 60 Từ tháng 01 năm 2011 đến ngày 18 tháng 05 năm 2011 : Phó TGĐ Tổng công ty Khí Vi...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Hồng Lĩnh Ông Phạm Hồng Lĩnh 62 Từ tháng 04 năm 2010 đến ngày 10 tháng 10 năm 2011 : Phó TGĐ TCT Khí Việt Nam (n...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Mậu Dũng Ông Nguyễn Mậu Dũng 51 Từ ngày 22 tháng 04 năm 2011 đến ngày 18 tháng 05 năm 2011 : Chủ tịch HĐQT CTCP ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Đăng Nam Ông Phạm Đăng Nam 49 Từ ngày 17 tháng 02 năm 2014 đến ngày 01 tháng 10 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Tổng ...
Chi tiết...
Phụ trách Kế toán Bà Trần Thị Hoàng Anh Bà Trần Thị Hoàng Anh  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Mai Hữu Ngạn Ông Mai Hữu Ngạn 59 Từ ngày 22 tháng 01 năm 2016 đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Tổng Công ty...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Hồ Thị Ái Thanh Bà Hồ Thị Ái Thanh 43 Từ tháng 09 năm 2007 đến ngày 16 tháng 04 năm 2011 : Kiểm soát viên chuyên trách...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Công Minh Ông Nguyễn Công Minh   Từ tháng 08 năm 2011 đến tháng 03 năm 2016 : Phó phòng, Trưởng phòng Kế toán, Ba...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Phạm Đăng Nam Ông Phạm Đăng Nam 49 Từ ngày 17 tháng 02 năm 2014 đến ngày 01 tháng 10 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Tổng ...
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews