recruitment.title

recruitment.title

TUYỂN DỤNG CNTT (Web Developer, APP Developer) - HẠN NỘP CV 10/06/2024

Chịu trách nhiệm về tất cả các chương trình và giao diện người dùng của trang web. Web developer full-stack bao gồm tất cả công việc của thiết kế và viết mã. Nghiên cứu, cập nhật xu hướng AI và các công nghệ mới để nâng cấp cho dịch vụ của công ty. Báo cáo định kỳ và thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - HẠN NỘP CV 01/05/2024

Xây dựng kế hoạch, hoạt động và tổ chức triển khai công tác tìm kiếm/phát triển khách hàng/kênh bán hàng và thực hiện quản trị, khai thác danh mục khách hàng của Công ty Chứng khoán. Thực hiện đánh giá, phân tích về nhu cầu của Khách hàng, từ đó đưa ra các tư vấn, giải pháp đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của Khách hàng trong mảng tài chính, chứng khoán. Tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn về sản phẩm tài chính, chứng khoán do Công ty xây dựng và phát triển từng thời kỳ,...

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HẠN NỘP CV 01/05/2024

Hướng dẫn, tư vấn khách hàng mở tài khoản, đặt lệnh mua-bán chứng khoán qua hệ thống giao dịch online, điện thoại và các thủ tục giao dịch khác. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng giao dịch chứng khoán. Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ. Quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách, thông tin kinh tế, tài chính, chứng khoán và các nhu cầu của khách hàng. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển các sản phẩm môi giới phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm tăng doanh số và phát triển thị phần cho công ty.

GIÁM ĐỐC KHỐI MÔI GIỚI

Tổ chức và điều phối hoạt động kinh doanh của Khối kinh doanh bao gồm các mảng: Môi giới, IB, IR, …..Chịu trách nhiệm với chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và của cả Khối. Thiết lập, xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, cán bộ kế cận và cộng tác viên. Giám sát và thúc đẩy công việc của nhân viên trong Khối. Tham gia ý kiến, đề xuất xây dựng chiến lược, phương án phát triển kinh doanh, các chính sách, chế độ liên quan tới hoạt động môi giới và phát triển thị trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Điều hành

TRƯỞNG PHÒNG MÔI GIỚI

Triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng môi giới được phân bổ từ Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương và kế hoạch kinh doanh. Định huớng tư vấn đầu tư cho Phòng môi giới, tư vấn đầu tư Khách hàng quản lý nhằm đưa ra thông tin kịp thời và chính xác từ đó giúp khách hàng có những quyết định đúng trong đầu tư. Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, cán bộ kế cận. Giám sát và thúc đẩy công việc của nhân viên trong Phòng Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Ban Điều hành

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tham gia tìm kiếm phát triển khách hàng và duy trì quan hệ khách hàng là doanh nghiệp. Thực hiện thu thập thông tin doanh nghiệp, khảo sát, đánh giá và xây dựng các hồ sơ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty bao gồm: tư vấn tài chính, tư vấn M&A, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, bảo lãnh phát hành…. Thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến hồ sơ tư vấn với các cơ quan quản lý (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán,…). Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục sau khi được cấp phép. Chăm sóc, quản lý hệ thống khách hàng được phân công. Tham gia bán chéo các sản phẩm khác của APG. Tiến hành công tác tư vấn khách hàng theo quy định của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hoạch định, quản lý và phát triển nguồn nhân lực của công ty một cách hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ vận hành, phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn. Xây dựng, triển khai và kiểm soát các chính sách, quy trình, quy định nhân sự nhằm đảm bảo sự đồng nhất, xuyên suốt từ tập đoàn, hội sở và các chi nhánh.

NHÂN SỰ CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với nhu cầu mở rộng & phát triển kinh doanh, Công ty Cổ Phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau (số lượng lớn, không hạn chế) tại TP Hồ Chí Minh

NHÂN SỰ TRỤ SỞ HÀ NỘI

Với nhu cầu mở rộng & phát triển kinh doanh, Công ty Cổ Phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau tại Hà Nội