Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
31 ATG Công ty Cổ phần An Trường An ATS JSC 152.2 Tài nguyên VN-Index
32 ATS Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco ATESCO.,JSC 35 Sản xuất thực phẩm HNX-Index
33 BAX Công ty Cổ phần Thống Nhất 82 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
34 BBC Công ty Cổ phần Bibica BIBICA 154.208 Thực phẩm & Đồ uống VN-Index
35 BBS Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn BBS 60 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
36 BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn BCC 1,100.101 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
37 BCE Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương Becamex BCE 300 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
38 BCG Công ty cổ phần Bamboo Capital BCG 1,080.058 Dịch vụ tài chính VN-Index
39 BDB Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định BiDiBook 11.265 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX-Index
40 BED Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng DanangBook 30 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX-Index
41 BFC Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền BFC 571.68 Hóa chất VN-Index
42 BHN Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội HABECO 2,318 Thực phẩm & Đồ uống VN-Index
43 BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa BSJC 1,295.112 Thực phẩm & Đồ uống VN-Index
44 BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIC 1,172.769 Bảo hiểm VN-Index
45 BID Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 34,187.153 Ngân hàng VN-Index
46 BII Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư Bidico 576.8 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
47 BKC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn BAMCORP. 117.377 Tài nguyên HNX-Index
48 BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu BACLIEUFIS.,JSC 105 Sản xuất thực phẩm HNX-Index
49 BMC Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định BIMICO 123.926 Tài nguyên VN-Index
50 BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Bao Minh 913.54 Bảo hiểm VN-Index
51 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh BMPLASCO 818.609 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
52 BPC Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn BPC 38 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
53 BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành BERUB JSC 123.75 Hóa chất VN-Index
54 BSC Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành BTSC 31.507 Dịch vụ bán lẻ HNX-Index
55 BSI Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC 1,076.374 Dịch vụ tài chính VN-Index
56 BST Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận BISATHICO 11 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX-Index
57 BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa BTP 604.856 Dịch vụ tiện ích VN-Index
58 BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn VICEMBUTSON 119.962 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
59 BTW Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành BENTHANH WASUCO JSC 93.6 Dịch vụ bán lẻ HNX-Index
60 BVH Tập đoàn Bảo Việt BVH 7,008.864 Bảo hiểm VN-Index