Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
121 D11 Công ty Cổ phần Địa ốc 11 RES 11 JSC 65.52 Bất Động Sản HNX-Index
122 D2D Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 D2D 107 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
123 DAD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵn DEIDCO 50 Dịch vụ bán lẻ HNX-Index
124 DAE Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng Daebco 14.987 Dịch vụ tiện ích HNX-Index
125 DAG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á Tập đoàn Đông Á 517.943 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
126 DAH Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á DONG A HOTEL GROUP., JSC 342 Du lịch & Giải trí VN-Index
127 DAT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản DONG A HOTEL GROUP., JSC 381 Sản xuất thực phẩm VN-Index
128 DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam DABACO 828.185 Nông Nghiệp HNX-Index
129 DBD Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định Bidiphar 523.79 Y tế VN-Index
130 DBT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre BEPHARCO 123.145 Y tế HNX-Index
131 DC2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 DIC No 2 25.2 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
132 DC4 Công ty Cổ phần DIC số 4 DIC - No4 110 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
133 DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long PHARIMEXCO 568.328 Y tế VN-Index
134 DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau PVCFC 5,294 Nông Nghiệp VN-Index
135 DCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu Dai Chau JSC 603.11 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng HNX-Index
136 DDG Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương INDOCHINEIMEX.,JSC 120 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
137 DGC Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang DGC 1,078.038 Hóa chất HNX-Index
138 DGW Công ty cổ phần Thế giới số DIGIWORLD 407.517 Hàng công nghệ VN-Index
139 DHA Công ty Cổ phần Hóa An H.A.J.S.C 151.199 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
140 DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre DOHACO 447.977 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
141 DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang DHG 1,307.461 Y tế VN-Index
142 DHM Công ty cổ phần Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu DH JSC 313.962 Dịch vụ tiện ích VN-Index
143 DHP Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng HAPEMCO 94.922 Năng lượng HNX-Index
144 DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây HATAPHAR 125.637 Y tế HNX-Index
145 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC DIC - INTRACO 265.858 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
146 DID Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến DIC - DONGTIEN JS CO 80 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
147 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC CORP 2,524.865 Bất Động Sản VN-Index
148 DIH Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An DIC Hội An 59.153 Bất Động Sản HNX-Index
149 DL1 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai DLGLINDPS 1,011.774 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
150 DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn DLG DLG GROUP 2,993.107 Xây dựng & Vật liệu VN-Index