Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
181 ECI Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục ECICO.,JSC 18.6 Dịch vụ HNX-Index
182 EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Vietnam Eximbank 12,355.229 Dịch vụ tài chính VN-Index
183 EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội HEID 150 Dịch vụ HNX-Index
184 ELC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông ELCOM CORP 477.139 Hàng công nghệ VN-Index
185 EMC Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức 114.73 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
186 EVE Công ty cổ phần Everpia Everpia 419.798 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
187 EVG Công ty Cổ phần Đầu tư Everland EVG., JSC 600 Bất Động Sản VN-Index
188 FCM Công ty cổ phần Khoáng sản FECON Fecon Mining 410 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
189 FCN Công ty cổ phần FECON FECON 923.456 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
190 FDC Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh FIDECO 386.3 Dịch vụ VN-Index
191 FDT Công ty cổ phần Fiditour FIDITOUR 30.545 Du lịch & Giải trí HNX-Index
192 FID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam VNDINVEST.,JSC 235.4 Dịch vụ HNX-Index
193 FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real FIRST REAL.JSC 130 Bất Động Sản VN-Index
194 FIT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T FIT Group., JSC 2,547.342 Dịch vụ tài chính VN-Index
195 FLC Công ty cổ phần Tập đoàn FLC FLC., JSC 7,100.053 Bất Động Sản VN-Index
196 FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Sao Ta Foods Joint Stock Company 402 Nông Nghiệp VN-Index
197 FPT Công ty Cổ phần FPT FPT Corp 4,643.776 Hàng công nghệ VN-Index
198 FRT Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT FPT Retail 680 Hàng công nghệ VN-Index
199 FTM Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 500 VN-Index
200 FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT FPTS 1,093.137 Dịch vụ tài chính VN-Index
201 FUCTVGF1 Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM TVGF 150 VN-Index
202 FUCTVGF2 Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 170 Dịch vụ tài chính VN-Index
203 FUCVREIT Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam TC REIT 50 VN-Index
204 FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 SSIAM 98 Dịch vụ tài chính VN-Index
205 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP PVGas 19,139.5 Dầu khí VN-Index
206 GDM Công ty Cổ phần Gemadept Gamadept 2,969.25 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
207 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành DTWOODVN 163.942 Đồ dùng các nhân và đồ dùng gia dụng VN-Index
208 GDW Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định GIA DINH WASUCO JSC 95 Dịch vụ HNX-Index
209 GEX Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam Gelex 4,065.6 Hàng công nghệ VN-Index
210 GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh GILIMEX 51.512 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index