Number Code Company Name Abbreviation Charter Capital Category Floor Code
211 GKM Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh KMC 141.75 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
212 GLT Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu GLT Co., Ltd 92.364 Viễn thông HNX-Index
213 GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn GARMEX SAIGON JS 155.556 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
214 GMX Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân GMX 53.207 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
215 GSP Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế GAS SHIPPING JSC 300 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
216 GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An T.A.C 104 Hàng Tiêu Dùng VN-Index
217 GTN Công ty cổ phần GTNfoods GTNFoods 2,500 Hàng Tiêu Dùng VN-Index
218 HAD Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương HAD 40 Thực phẩm & Đồ uống HNX-Index
219 HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai HAGL 9,274.679 Dịch vụ tài chính VN-Index
220 HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An HAIANTS., JSC 345.078 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp VN-Index
221 HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I HAI jsc 1,172.993 Nông Nghiệp VN-Index
222 HAP Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco HAPACO 556.266 Nguyên Vật Liệu VN-Index
223 HAR Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Công ty Cổ phần An Dương Thảo Điền 1,013.501 Bất Động Sản VN-Index
224 HAS Công ty Cổ phần HACISCO HACISCO 80 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
225 HAT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Habeco Trading 31.23 Thực phẩm & Đồ uống HNX-Index
226 HAV Công ty Cổ phần rượu Hapro HAPROVODKA 32.979 Thực phẩm & Đồ uống UPCOM
227 HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HAXACO 233.424 Dịch vụ VN-Index
228 HBC Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình HoaBinh Corporation 1,960.75 Xây dựng & Vật liệu VN-Index
229 HBE Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh HTBEECO 22.311 Dịch vụ HNX-Index
230 HBS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình HBS 330 Dịch vụ tài chính HNX-Index
231 HCC Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm - Intimex HCC 65.186 Xây dựng & Vật liệu HNX-Index
232 HCD Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD HCD INVESTPRO., JSC 398.25 Nguyên Vật Liệu VN-Index
233 HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC 1,297.568 Dịch vụ tài chính VN-Index
234 HCT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng HPCTT 20.164 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index
235 HDA Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á HSDA 115 Hóa chất HNX-Index
236 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh HDBANK 9,810 Ngân hàng VN-Index
237 HDC Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu Hodeco 504.313 Bất Động Sản VN-Index
238 HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Hadoco., JSC 949.269 Bất Động Sản VN-Index
239 HEV Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề HEVOBCO JSC 10 Dịch vụ HNX-Index
240 HGM Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang HGM 126 Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp HNX-Index