APG: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng CTCP Petro Times (MCK: PPT)

05/09/2022 -

CTCP Petro Times (MCK: PPT) đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 293/GCN-UBCK ngày 30/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Quý nhà Đầu tư vui lòng xem Bản cáo bạch tại file đính kèm./.

PPT BCB chào bán cổ phiếu ra công chúng