APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - CÁC MÃ CHỨNG KHOÁN

12/04/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1 ABS Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
12/04/2023
2
EVG
Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland
12/04/2023
3
HBC
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 12/04/2023
4
HPX
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát 12/04/2023
5
IBC
Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings 12/04/2023
6
LDG
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 12/04/2023
7
NVL
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 12/04/2023
8
TTB
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 12/04/2023
9
TVB
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt 12/04/2023
10
VJC
Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 12/04/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG