APG THÔNG BÁO: CÔNG BỐ BỔ SUNG MÃ CHỨNG KHOÁN VÀO DANH MỤC KÝ QUỸ TẠI APG - FIR

09/06/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG thông báo bổ sung mã chứng khoán dưới đây vào danh mục giao dịch ký quỹ tại APG (chi tiết file đính kèm):

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1 FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
09/06/2023

 

APG THÔNG BÁO: CÔNG BỐ BỔ SUNG MÃ CHỨNG KHOÁN VÀO DANH MỤC KÝ QUỸ TẠI APG - FIR

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG